Prosjektet » Golf for alle – En liten ball gjør den store forskjellen» fortsetter i 2016

Drøbak Golfklubb  søkte og mottok i 2014 støtte fra ExtraStiftelsen for å jobbe med et prosjekt for å fremme golf som folkehelseaktivitet overfor fagpersoner innen helsearbeid i området: «Golf for Alle - En liten ball den store forskjellen». Det ble opprettet en faggruppe med helsepersoner og personer fra Golf Grønn Glede som siden slutten av 2014 har jobbet for å spre informasjon, ha møter og motivere de som trenger å komme i aktivitet til å komme til golfbanen.

Nå har vi fått midler til å fortsette arbeidet med å motivere leger, helse- og omsorgspersoner. Det er disse som treffer målgruppen, behandler og som kan motivere nye mennesker til å komme i aktivitet.

Takket være faggruppen er målet oppnådd for 2015. Vi har levert det vi skal og kan vise til resultater ved at det er blitt flere deltager i aktivitetene til Golf Grønn Glede.  Vi er derfor veldig glade for at vi er blitt bevilget nye 95 000,- til arbeidet. Vi kommer til å søke om en forlengelse et tredje år om resultatene i 2016 blir like bra.

Her er en  kort oppsummering av  prosjektet og søknaden vi sendte i 2014

Prosjekttema:
Etablere og drive et samarbeidsprosjekt med fagarbeidere innen helse- og omsorg og NAV for å få inaktive i aktivitet med golf.
Bakgrunn for søknaden:
Det har vært arbeidet målbevisst med informasjonsarbeid i form av brosjyrer, web, daglig annonsering av aktivitetene i lokalpresse og informasjon til leger, NAV og helse- og omsorg i kommunene i området (Follo). Til tross for dette når vi ikke fram til de som er i den egentlige målgruppen: Pasienter som er sykemeldt, i behandling, uføre og -funksjonshemmede.
Målsettingen:
Øke kunnskapen om golfens positive virkning i folkehelsearbeidet. Målsettingen er en tilvekst på minst 30 personer på våre aktiviteter med informasjonsarbeid innen psykisk helse, rus behandling, arbeidsledige, folk på rehabilitering, langtidssykemeldte eller uføre. Produsere formålstjenlig informasjon.

En stor takk til Per Hansen, prosjektansvarlig i Golf Grønn Glede, og faggruppen som har jobbet med dette.

 

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer