Paragolfernes dag og Joakim Markstens Invitational | Drobak Golf

Paragolfernes dag og Joakim Markstens Invitational

Lørdag førstkommende er det duket for paragolf demonstrasjon og turnering på Drøbak Golfklubbs bane ved Nordre Belsjø.  -Fra klokken ti til tolv demonstrerer vi forskjellig utstyr, som gjør det mulig for bevegelseshemmede å spille golf – bla en elektrisk rullestol tilpasset golfspillere, forteller Per Hansen, som leder avdelingen Golf – Grønn Glede (GGG) i Drøbak Golfklubb: -Bevegelseshemmede og andre inviteres til å komme for å prøve forskjellig utstyr sammen med oss.

Norges Golfforbund er hovedarrangør, og etter demonstrasjonen arrangeres det en egen golfturnering med deltagelse av bevegelseshemmede, og publikum kan følge spillerne fra hull til hull på parkbanen i Drøbak.

Golf Grønn Glede

Per Hansen (64), som er bosatt i Nordre Frogn, fikk selv en skade i 2002 – en skade som endret livet hans drastisk: -Fra å være bedriftsleder opplevde jeg en situasjon der jeg nærmest bare eksisterte, og jeg har brukt mye tid på trening - spesielt golf - til å bygge meg opp og holde meg i form etter dette, forteller Hansen, som legger vekt på at dette er gjort i et godt og trygt nettverk sammen med bla venner og andre deltakere i Drøbak Golfklubb/GGG. Per begynte å spille golf i Drøbak i 1991, og tok Grønt Kort samme år. I dag spiller han årlig ca 180 runder golf – de aller fleste på Drøbak Golfklubbs egen parkbane i området Ullerud-Belsjø-Kringerud like nord for Drøbak.

GGG - et golftilbud med trening tilpasset hver enkelt:

I Golf Grønn Glede tilrettelegges golf for personer som av ulike årsaker trenger dette og alle får sin golftrening tilpasset sitt eget behov. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas, heter det på hjemmesiden til Norges Golfforbund: -Golf Grønn Glede i Drøbak har fått mange medlemmer, som av ulike årsaker er eller har vært utenfor arbeidslivet; langtidssykemeldte, uføre eller mennesker som jobber for å komme tilbake etter en ulykke eller sykdom. Vi har også tilbud til funksjonshemmede, bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede deltakere, sier Per Hansen og forteller at klubben samarbeider med Golf Grønn Glede i Norges Golfforbund og Aktiv på Dagtid i Akershus Idrettskrets: -I tillegg mottar vi økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, Akershus Idrettskrets, Frogn og Nesodden kommune og ExtraStiftelsen, sier Hansen og forteller at trening med Golf Grønn Glede er en av aktivitetene i Aktiv på Dagtid i Frogn og Nesodden. -Andre som normalt kan delta i Aktiv på Dagtid i andre kommuner kan også delta. Alle i målgruppen har et tilbud om introduksjon for nybegynnere, opplæring med instruktør for å gjennomgå «Veien til Golf» - som er Golfforbundets treningsopplegg for å kunne spille på banen - og bistand med hjelp til spill på banen ut fra den enkeltes egne forutsetninger. -Golf er en fysisk aktivitet med moderat intensitet, og passer for nesten alle: Vi er ute, trener og lærer å spille golf, og etter hvert mestrer spillet på treningsfeltene. GGG har et godt og trygt sosialt miljø og vi har en rekke sosiale aktiviteter for alle, avslutter Per Hansen og ønsker velkommen til Paragolf-demonstrasjoner og -turnering førstkommende lørdag.

Forslag til rammesak:

Helsedirektoratet har kommet med klare anbefalinger:

  • Vi må være fysisk aktive for å unngå de mange livsstilssykdommene som kommer de nærmeste årene truer oss. Undersøkelser viser at bare 1 av 5 norske damer og menn er så fysisk aktive som Helsedirektoratet anbefaler. 80% av befolkningen ikke er aktive nok og er i risikogruppen for å få diabetes, bli overvektige og .
  • Drøbak Golfklubb/GGG ønsker å samarbeide med alle dere som er i kontakt med mennesker som trenger å bli mer aktive og få en morsom idrett å drive med. Golfforbundets årsundersøkelse viser at deltakerne i GGG motiveres mest fordi golf er gøy!
  • Golf Grønn Glede disponerer golfbiler, golfscooter og handikapbil for dem som ikke klarer å gå, selv. Se for øvrig under «hvem kan delta» (fjernes)
  • Ukentlig trening og spill tre ganger i uken – mandag, tirsdag og torsdag – ved Drøbak Golfklubbs bane ved Belsjø, eller på golfsenteret på Haug gård ved Åsveien (fjern)
  • Se mer på Drøbak Golfklubbs hjemmeside: http://www.drobakgolf.no/klubben/golf-gronn-glede/

Flyer Paragolfer - PM

 

Blant utstyret som publikum kan prøve på golfbanen i Drøbak førstkommende lørdag, er en såkalt Paragolf’er – en elektrisk rullestol tilpasset for golfere – bla med vippbart sete, som gjør at den bevegelseshemmede golfspilleren kan svinge kølla fritt fra en stående stilling. Klokken 12 lørdag arrangeres det en en Paragolf turnering hvor publikum kan følge bevegelseshemmede golfspillere rundt på banen. (Foto fra Norges Golfforbunds brosjyreblad «Lyst til å prøve en paragolfer?»)

Per Hansen

Per Hansen (64) fra Nordre Frogn, leder Golf – Grønn Glede i Drøbak Golfklubb, og ønsker velkommen til Paragolf ved klubbhuset på Nordre Belsjø førstkommende lørdag fra klokken ti. (Foto: J. Ketil Steine/DGK)

                                                                                                                                             

Mediekontakt DGK: J. Ketil Steine – mobil 47464183 jksteine@broadpark.no                 

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer