Ny Exit-ordning – frist for søknad 1. mars

Styrets forslag til årsmøtet angående ny Exit-ordning lyder som følger:
Styret er kjent med at enkelte medlemmer ønsker å si opp sitt medlemskap i Drøbak Golfklubb. Styret anser at det ikke er hensiktsmessig for klubben å ha medlemmer som ikke ønsker å fortsette sitt medlemskap i Drøbak Golfklubb. Styret foreslår derfor en exit-ordning som gjør det mulig å si opp medlemskapet og overføre obligasjon vederlagsfritt til klubben.

Forslag til ny vedtekt:

  • Styret beslutter hvert år innen 1.12. i forbindelse med budsjettering påfølgende år, hvor mange klubben har økonomi til å tilby exit. Disse får tilbud om å levere inn obligasjon vederlagsfritt og bekrefter dette innen 31.12 samme år.
  • Prioritet for å få tilbud om å levere inn obligasjon skal være: dødsfall, sykdom, flytting fra sentralt Østlandsområdet og ansiennitet.
  • Styret gis fullmakt til å øke antallet som gis exit-ordning, dersom antall innmeldinger uten obligasjon blir større enn det som er budsjettert.
  • Ny kontingent innføres «medlem uten obligasjon, med spillerett». NOK 1.000,- i tillegg til vanlig årskontingent for medlemmer med obligasjon.
  • Klubben overtar låneobligasjonen vederlagsfritt mot at medlemmet betaler et engangs administrasjonsgebyr på kr 1.000,- i forbindelse med utmeldelse.
  • For 2016 gis tilbudet om å levere inn obligasjonen 1. mars med svarfrist 15. mars.

Årsmøte den 17. februar gikk enstemmig inn for endringer av vedtektene.

Søknader sendes dgk@drobakgolf.no eller Drøbak Golfklubb, Belsjøveien 50 1445 Drøbak innen 1. mars

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer