Det innkalles med dette til Årsmøte | Drobak Golf

Det innkalles med dette til Årsmøte

Torsdag 28. februar 2013 kl. 1800

Folkvang selskapslokaler
Folkvangveien
1449 Drøbak

                                                                                                                                                                                       

Dagsorden:

1.         Konstituering av årsmøtet.

2.        Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps.

3.       Godkjenne forretningsorden

4.         Årsberetning for 2012.

5.         Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport.

6.         Innkomne forslag.

-           Forslag fra medlemmene.

-           Forslag fra styret.

7.         Styrets forslag til kontingenter.

8.         Styrets forslag til budsjett.

9.         Bestemme klubbens organisasjon.

10.       Valg iht. vedtektene

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert klubben innen:

torsdag 14. Februar 2013 kl. 1600
Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter er tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøte

 

 Styret ønsker alle medlemmer vel møtt.

 

 

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer