Innkalling Årsmøte senior herrer 2018

Tid: 27. september KL 18:00
Sted: Klubbhuset til DGK
Festmiddag efter avsluttet årsmøte, kostnad Kr 150,- ( blir subsidiert med kr 300,- per person)
Bindende påmelding og betaling på Golfboks innen Mandag den 24. september

Saksliste:
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
2 Valg av møteleder, referent og tellekorps
3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
4 Orientering av klubbens situasjon ved sesongslutt v/ Jens Gilboe
5 Orientering av den kommende Haug-sesongen v/ Odd A Gilboe
6 Årsberetning v/ Jan Wold
7 Fastsette regnskapet for 2018 ( redegjørelse av Hans E Boug)
8 Vedta anvendelse av årsoverskudd
9 Vedta budsjett for 2019
10 Behandle innkomne skriftlige forslag
11 Valg av ny seniorkomité
12 Vedta terminliste for 2019
13 Avslutte Årsmøte

Efter Årsmøte foretas premiering, overrekkelse av gaver som takk til gode hjelpere og til slutt en avslutningsfest

Vel Møtt
Seniorkomiteen 2018
Hans Erik Boug
Sigurd Haslerud
Jan Wold

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer