Hilsen fra Jens-Olaf Skybak(92) – DGKs eldste medlem | Drobak Golf

Hilsen fra Jens-Olaf Skybak(92) – DGKs eldste medlem

Etter ønske fra Jens legger vi ut mailen vi mottok etter Jubileumsturneringen og -festen
                                          
                                          Olav og Hege Wiik-Hansen og Jens-Olaf Skybak - alle 3 medlemmer siden 1990.
                                          Foto: Jan Ketil Steine

Kjære styreleder Torkel Lien og administrasjonen v/Heidi og Jens

Tatt i betraktning at jeg ikke regner med å delta på neste 10-års markering, - så hadde  jeg nok tenkt på  noen  sluttord på Jubileumsfesten!,  Men etter det perfekte opplegg og gjennomføring av 30-årsjubileet foretrekker jeg en kommentar i ettertid.

Per Magelies orientering om detaljene før og under oppstarten av Drøbak Golfklubb er nok den klareste framstillling av et omfattende materiale en kunne få . Flott.!

Og godord fra ordfører Slåke og eks/ Bjørn Loge passet også veldig godt inn.

Som aktivt medlem gjennom alle disse årene vil jeg nå hevde at vi har fått Den Klubben vi ønsket oss .:På alle måter.

Takk for godt arrangert 30-års markering. Og visst fikk vi også god mat preparert på kjøkkenet i Belsjøhuset.. Hva Helge kan!.

Og det er Jens-O. som hilser og takker.

.

 

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer