Forslag til anvendelse av årsoverskuddet for 2017 jfr. Pkt. 9 i møteinnkallingen til årsmøtet

Vi foreslår å disponere årsoverskuddet således:

1. Kjøp av en ca.: 3 år gammel golfbil som gave til DGK. DGK skal bære fremtidige driftskostnader på bilen og bruk av biler for seniorer til
mandagsgolfen, vil være gratis. Dersom det er penger til overs, skal dette avsettes til juniorfondet.

2. Pkt. 1 i «Statutter for Seniorgruppens juniorstipend Drøbak Golfklubb» endres til:
Overskuddet fra Seniorgruppen i Drøbak Golfklubb kan disponeres til en stipendkonto for tildeling av Seniorgruppens juniorstipend på inntil kr. 8.000.
Stipendet kan årlig tildeles en eller flere junior medlemmer i alderen 13 – 18 år som har vist fremgang, treningsiver og positive holdninger.

Drøbak, 14. september 2017
Seniorkomiteen

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer