Senior herrer | Drobak Golf

Drøbak Golfklubb har landets største – og mest aktive – seniorgruppe, noe som også krever en viss organisering. Seniorgruppen er åpen for spillere som har fylt 50 år. Miljøet er sosialt og uhøytidelig, men konkurranselysten er i høy grad til stede.

Navn E-post     Telefon
Kolbjørn Valnes konival@gmail.com   959 43 574
Sigurd Haslerud hasler@online.no  992 63 443
Kai Solberg-Hansen kai-s2@online.no 920 51 455

Retningslinjer Mandagsgolfen finner dere her

Kontaktpersoner: Ledergruppen

Mandagsgolfen er selve «ryggraden» i seniorenes terminliste, så vel sportslig som økonomisk – og ikke minst sosialt.

Årets turneringer starter mandag 30. april , og avsluttes mandag 24. september. Påmelding skjer i Golfbox. (Se terminliste under)

Klasseinndeling er følgende: A klassen fra HCP 0,00 til 21,50, B klassen fra HCP 21,60 til 54,00. Spillere med HCP over 36 blir i resultatberegningen satt til HCP 36. Klassen den enkelte spiller tilhører ved første spilte mandagsgolf, skal beholdes under hele turneringsåret.

De syv beste ordinære rundene teller for resultatberegningen for hele sesongen. Premiering skjer på seniorgruppens Årsmøte.

Også i år går damene samtidig med oss, shotgunstart kl. 09.03.

Kontaktperson: Roy Barth Gundeid, diabarthen@gmail.com,  tlf. 907 38 778

Vi arrangerer ettermiddagsturneringer for seniorer som ikke har anledning til å spille på dagtid, med første start kl 16.06. Påmelding gjøres i Golfbox. Resultatene fra ettermiddagen inngår, sammen formiddagsrundene, i mandagsturneringen slik at vi får en samlet resultatliste. Ettermiddagsspillerne er også med i seniorgruppens konkurranse om de syv beste rundene for sesongen.

Kontaktperson: Patrick McCarthy, patri-m@online.no, tlf. 915 21 062

Vi har egen intern matchplay-konkurranse for Seniorgruppen. Påmelding skjer ved starten av sesongen enten i Golfbox eller på tavlen i klubbhuset. Det spilles i 2 klasser, definert når påmeldingslisten lukkes. Startkontingent er kr 50,- og gjelder for hele konkurransen. Betaling gjøres i Proshop, som har en liste for å notere når innbetalingen skjer. Instruks for gjennomføringen av konkurransen henger på tavlen i klubbhuset.

Kontaktpersoner:

Match mot DGKs damer Kristi himmelfarts dag: Odd Gilboe, odd.gilboe@online.no tlf. 928 59 361

Match med DGKs damer: Karl Kristian Hauger, kalle.hauger@gmail.com tlf: 915 30 860

Match mot DGKs herrer: Jan-Erik Keim, jekeim@online.no tlf: 473 83 743

Internt i klubben spiller senior herrer lagmatcher mot Juniorene, Damene, Herrene og med Damene.

Kontaktpersoner:

Match mot Bærum: Ørnulf Theodorsen, theo@costaferie.no, tlf. 958 30 051

Match mot Moss/Rygge: Jan-Erik Keim, jekeim@online.no tlf: 473 83 743

GolfRingen mot Mørk, Oppegård og Østmarka: Jan Wold, janwold48@gmail.com tlf: 951 15 142

Kontaktperson:  Roy Barth Gundeid, diabarthen@gmail.com tlf. 907 38 778

Kontaktpersoner:
Rolf Gullestad, rolfgullestad@gmail.com  tlf: 901 17 650
Henrik Bucher, bucher@getmail.no tlf: 909 46 819

Kontaktperson: Odd Gilboe, , odd.gilboe@online.no,  tlf. 928 59 361

Den tradisjonelle vinterserien med simulatorgolf på Haug samler stor deltakelse fra spillesugne seniorer. Starter i november/desember.

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer