Drøbak Golfklubb – med cirka 1600 medlemmer – er kjent for godt miljø, variert tilbud og høyt aktivitetsnivå. Mye av aktiviteten skjer via deltagelse i treningsgrupper og i komitéene. Målet er alltid mestring, vennskap og sosialt samvær – flere smil på banen.

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer