Året herre er en turnering som går over alle ukene i sesongen. Den som leverer det beste snittet av tellende resultater blir Årets Herre.
Vi premierer også beste eclectic-resultat over sesongen. Det vil si en runde bestående av ditt beste resultat på hvert enkelt hull gjennom hele sesongen.
Reglene for konkurransen i 2017:
* Første mulige runde blir uke 17
* Spilleformen er netto slag (med maksimalt antall slag lik fem over par)
* Vinner er beste gjennomsnitt av åtte tellende runder
* Man kan levere en runde per uke
* Man spiller tellende runde med markør
* Før man starter på en runde må man avtale om runden teller i «Årets herre» eller ikke
* Når man har avtalt en tellende runde, er det kun denne runden som kan leveres for denne uken
* Runden må handicapreguleres i golfbox på vanlig måte
* Scorekort skal være ført med dato for runde, navn på spiller, spillehcp (mottatte slag) og signert av spiller og markør og merket med «Årets herre»
* Resultat mailes til følgende adresse: erl_borge@hotmail.com eller scorekort kan leveres i proshop som oppbevarer disse til vi henter dem, registrerer dem og legger resultatet ut på facebook på gruppens sider
Deltakeravgift i Herregruppe inkluderer også deltakelse i Årets Herre konkurransen.

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer