DGKs hedersnål er en æresbevisning som gis for betydningsfull innsats, over tid og ut over det forventede – til beste for klubb, bane og /eller medlemmene i DGK. Den kan være en påskjønnelse for pågående, eller avsluttet arbeid, eller tjene som oppmuntring til fortsatt virksomhet innen samme område.

År Navn Begrunnelse for tildelingen
2008 Egil Andersen Stifter av Drøbak Golfklubb
2008 Per Magelie Stifter av Drøbak Golfklubb
2008 Sverre Nilsen Stifter av Drøbak Golfklubb
2008 Harald Skoglund Stifter av Drøbak Golfklubb
2008 Ola Petter Tandstad Stifter av Drøbak Golfklubb
2008 Even Ramskjell Stifter av Drøbak Golfklubb
2008 Torbjørn Rudrud Stifter av Drøbak Golfklubb
2009 Ruth Skybak Betydningsfull innsats over mange år
2009 Jens Skybak Betydningsfull innsats over mange år
2010 Per Vaagan Betydningsfull innsats over mange år
2010 Roar Hoel Betydningsfull innsats over mange år
2011 Martin Westby Betydningsfull innsats over mange år
2011 Tor Grette Jensen Betydningsfull innsats over mange år
2012 Phill Nason Betydningsfull innsats over mange år
(Headgreenkeeper 1991-2012)
2012 Einar Aunan Betydningsfull innsats over mange år
2012 Olav Wiik- Hansen Betydningsfull innsats over mange år
2014 Kjell Hansen Betydningsfull innsats over mange år
2015 Per Hansen Betydningsfull innsats over mange år for gruppen Golf Grønn Glede
2015 Odd Gilboe Betydningsfull innsats over mange år

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer