Hedersnål | Drobak Golf

År                Navn                                   Begrunnelse for tildelingen
2008           Egil Andersen                   Stifter av Drøbak Golfklubb
2008           Per Magelie                       Stifter av Drøbak Golfklubb og grunneier
2008           Sverre Nilsen                    Stifter av Drøbak Golfklubb
2008           Harald Skoglund              Stifter av Drøbak Golfklubb
2008           Ola Petter Tandstad        Stifter av Drøbak Golfklubb
2008           Even Ramskjell                Stifter av Drøbak Golfklubb
2008           Torbjørn Rudrud             Stifter av Drøbak Golfklubb
2009           Ruth Skybak                     Betydningsfull innsats over mange år
2009           Jens Skybak                      Betydningsfull innsats over mange år
2010           Per Vaagan                        Betydningsfull innsats over mange år
2010           Roar Hoel                          Betydningsfull innsats over mange år
2011            Martin Westby                 Betydningsfull innsats over mange år
2011           Tor Grette Jensen            Betydningsfull innsats over mange år
2012           Phill Nason                       Betydningsfull innsats over mange år
                                                                (Headgreenkeeper 1991-2012)
2012           Einar Aunan                     Betydningsfull innsats over mange år
2012           Olav Wiik- Hansen          Betydningsfull innsats over mange år
2014           Kjell Hansen                     Betydningsfull innsats over mange år
2015           Per Hansen                       Betydningsfull innsats over mange år for gruppen Golf Grønn Glede
2015           Odd Gilboe                        Betydningsfull innsats over mange år
2018           Einar Berle                        Grunneier
2018           Anne Berit Isaksen          Grunneier

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer