Klubbturneringer i 2017

Klubbturneringer med alle deltakere som spiller Texas Scramble-turnering på lag som settes sammen med mest mulig likt gjennomsnittlig handikap. Gruppene varierer fra gang til gang. Turneringen avsluttes med samling i kafeen eller i teltet: Mat og premieutdeling

Planlagte datoer 29. juni og 28. september Oppmøte kl 09:00

Kl. 09:30: Oppmøte ved teltet for konkurranseinformasjon og klargjøring til å gå til utslagsstedene. Utslag samtidig fra hull 1 og bakover med utslagstider 09:57 og 10:06.
KL 15:00 – 16:00 Bespisning og premieutdeling i kafeen


Vennskapsturneringer

Vennskapsturneringer med Asker Golfklubb, Aurskog Golfklubb og Kongsvingers golfklubb

Hvert år har vi vennskapsturneringer etter samme prinsippet som våre interne konkurranser med Texas Scramble-arrangørklubbene dekker greenfee og har ulike tilbud i til deltakerne.

23. mai er konkurransen her hos oss i GGG/Drøbak Golfklubb. Som alle de andre klubbene har vi oppstart med shotgun ca kl 10.00

24. juni arrangeres det i Asker Golfklubb

Ca. 15. august på Aurskog Golfpark

12. september hos Kongsvingers Golfklubb
Tirsdag 12. september, første start kl. 10:00, bindende påmelding en uke før

28 – 29. august Golf Grønn Glede Open


Golf Grønn Glede Open 2017

blir i år avviklet på Asker Golfbane 28.-29.august 2017. Golf Grønn Glede Open er Golfforbundets årlige konkurranse for alle deltakerne i GGG-klubber i Norge. De har hatt ulike konkurranseformer, men alltid en dag med Texas Scramble. Her kan du lese om turneringen.


Norges Golfforbund skal også gjennomføre følgende arrangementer hos oss i Drøbak, og til begge trenger vi frivillige som trenere, aktivitetsledere etc.:

 

Joakim Marksten Invitational

Juli 2017 Joakim Marksten Invitational en konkurranse for personer med nedsatt funksjonsevne som spiller konkurranse.  Joakim var en av våre mest kjente handikapgolfere/paragolfere med en utrolig karisma og han var en inspirator for mange. Vi som fikk spille sammen med han vil gjerne føre hans arbeid videre i samme ånd. DGK/GGG har bistått Norges Golfforbund med gjennomføring av konkurransen og stilt Trener-1-ressurser til rådighet denne konkurransedagen i flere år.
Det er også det vi ønsker å hjelpe til med i 2017.


NM for funksjonshemmede

I august arrangeres NM for funksjonshemmede arrangeres med de beste funksjonshemmede golferne i Norge. Dette er te arrangement som er meget flott og vi anbefaler at dere kommer og ser hva som er mulig. Den første Kongepokalen i golf for funksjonshemmede vil bli delt ut etter avsluttet konkurranse.


Spesielle aktivitetsplaner 2017

Fossum kollektivet startet trening med Per og Marius torsdag 23. februar sammen med GGG på Haug sammen med Ketil.  Etter dette har de trent fast søndager eller lørdager i 3 timer i simulator og på matter med minst 2 ledsagere.

Golftreningen er en definitiv suksess og skal inkludere Fossum avdeling Oslo (for unge jenter og hovedavdelingen i Spydeberg når Martin Kjeve er tilbake etter ferien i midten av mars.Da skal han ha møte med faggruppen til Fossum med hjelp fra Marius og Per for å presentere tilbudet for alle.

Mars – informasjonsmøte med Psykisk helse og rus på Nesodden og oppstart trening sammen med deres brukere etter dette

Mars – Besøk av Jan-Ole Hesselberg fra ExtraStiftelsen på Haug

Førstehjelpskurs for alle medlemmene med enkel og sunn lunsj

Ca 9. april – Åpning av banen – hvis været tillater det
Så snart banen er åpen alle starter GGG-aktivitetene med trening og banespill


Lær deg golfreglene av vår egen dommer

Løpende gjennom hele sesongen banevandring: gjennomføres løpende gjennom året med vår klubbdommer Jytte Haldrup. Hun vil ta nye medlemmer med på en vandring på noen hull, uten køller for å snakke om regler vi kommer er nyttige å lære for alle. De er også en del av utdannelsen til «Veien til golf». Beregnet tidsforbruk på 6 – 9 hull er maks 2 – 2 ½ time. Deretter samles vi i møterommet for en forfriskning (et sunt alternativ som frukt) og kan diskutere uklarheter og løse en regel-Quiz i lag.


Åpen dag for kreftpasienter samtidig som damegruppa samler inn penger – dato ikke fastsatt

Aktivitetsdag på Follo ARA/DPS i mai, dato ikke fastsatt

Åpen dag for personer med nedsatt funksjonsevne vurderes i mai

Sunnaasdagen – for pasienter og helsepersonale på Bergerbanen på Nesodden i juni


VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer