Juniorer
Medlemskap som vanlig junior gjelder all aktivitet på banen kr 500,-

Treningsavgift
Golf Grønn Glede treningsavgift gjelder trening for et år koster kr 800,-
Deltakere/treningsavgift i Aktiv på Dagtid Frogn og Nesodden dekker denne treningsavgiften.

Medlemskapet i GGG gir planmessig og organisert trening hele året. Den inneholder også lån av utstyr, baller og grunnopplæringen. Grunnkurset «Veien til Golf» er opplæringen for å bli golfspiller på banen.

Årsavgiften for medlemskap i GGG og Drøbak Golfklubb
GGG-deltakere kan melde seg inn i GGG med en årlig medlemsavgift på kr 1.500,-
Dette er en avgift som bare dekker medlemskapet i klubben og gir spillemulighet til alle baner i verden

Klubbmedlemmer med «låne-obligasjon» for betaler minimumsavgift i klubben på kr 2.200,-
Passivt medlemskap er for medlemmer som av en eller annen grunn spiller lite eller har vært syk og er på vei tilbake etter sykdom

Spillerett på banen på samspillsdager
Golf Grønn Glede medlemskap for spill på banen på samspillsdagene/hverdager:
Mandag, tirsdag og torsdag på GGGs reserverte spilletider: kr 1.000,-
Denne prisen gjelder for spill av 6 – 9 eller 18 hull pr dag.

Vanlig medlemskap
For deltakere som også ønsker å spille alle de andre dagene i uka koster medlemskapet
Ca Kr 6.500,-. Dette besluttes av klubbensårsmøte hvert år for” årets sesong”.

Hjelpemidler:
Golfbiler, golfscootere og Paragolfer
Golfscooter og Paragolfer er del av GGG-medlemskapet og kan benyttes fritt hele sesongen.
Golfbiler kan brukes uten kostnad tirsdager og torsdager og er en del av medlemskapet.
Golfbiler utenom disse dagene:
Kan forhåndsbestilles og deltakere kan da kjøpe klippekort som gjelder 10 runder for kr 1.750,-. (Vanlig pris på billeie er 350,- pr runde)

Ledsagere:
Treningskamerater eller «foresatte» betaler det samme som deltakerne.
Ledsagere fra samarbeidende institusjoner kan delta i trening og betaler ikke noe for dette.

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer