Aktivitetene i Drøbak Golfklubb drives av instruktører og frivillige aktivitetsledere uten formell helsefaglig bakgrunn. Klubben kan stille med mer enn 25 frivillige som faddere, ledsagere og treningskamerater. Dette er klubbens egne spillere og også medlemmer i GGG.
De fleste av oss har selv hatt eller har ulike plager og vi trives med å være sammen og hjelpe nye å komme i gang med fysisk aktivitet på golfbanen. I noen tilfeller er det ekstra vanskelig å få deltakere over den spesielle grensen for å komme seg til trening og fellesskapet at det er en stor fordel at foresatte, familie eller venner kommer sammen med dem.
Når vi får besøk fra pasienter / brukere fra en del institusjoner er det viktig at de har med ledsagere så lenge de er tilknyttet helseinstitusjonen.
Det er institusjonen som har ansvaret for pasientenes utvikling og spesielt i forbindelse med behandling når de er på institusjon.

Motivasjon
Dette vil ofte være avgjørende for å få personer over vanskeligheter med å drive organisert fysisk aktivitet og golf spesielt, som kan være langt utenfor deres komfortsone.

Treningskamerater
Deltakere kan ta med en treningskamerat som trener sammen med dem i GGG. Den første tiden og ved behov for en lengre periode, vil treningskameraten kunne bli medlem i gruppen.

Ektefelle kan også melde seg inn i GGG som et støttemedlem og i begge disse tilfellene er vårt tilbud at de kan trene og spille sammen med oss videre i GGG.

Mange av dagens medlemmer har allerede gjennomgått dette og de hadde aldri kommet inn i organisert golf uten noen å være sammen med.

Prisen  for ledsagere er som for våre vanlige medlemmer og man må ikke melde seg inn i klubben til full pris for å bli utdannet i verdens morsomste idrett.

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer