Ledsagere og treningskontakter | Drobak Golf

Ledsagere og treningskontakter

Aktivitetene i Drøbak Golfklubb drives av instruktører og frivillige aktivitetsledere uten formell helsefaglig bakgrunn. Klubben har 7 frivillige med Trener-1-utdannelse via Golfforbundet og Norges Idrettsforbund og utdanner også i 2018 flere trenere.

I tillegg har vi flere erfarne GGG-ere som deltar som faddere, ledsagere og treningskamerater. Dette er klubbens egne spillere og også medlemmer i GGG.
De fleste av oss har selv hatt eller har ulike plager og vi trives med å være sammen og hjelpe nye å komme i gang med fysisk aktivitet på golfbanen. Vi vet hva som trengs for å komme i gang med fysisk aktivitet og også hvor mye det betyr å komme i form sammen med mennesker som har erfaringer i å være alene eller uten sosial omgang med andre.

Vi føler at det er svært viktig å ha med ledsagere fordi de kan hjelpe mange over den magiske terskelen å komme til oss!

Når de kommer oppdager de aller fleste at golf ikke er en «sosse-sport» som koster mye penger. I tillegg har vi en av områdets flotteste parker hvor vi går tur med golfkøller, baller og

I noen tilfeller er det ekstra vanskelig å få deltakere over den spesielle grensen for sammen med andre golfere.

Motivasjon
Når vi får besøk fra pasienter / brukere fra en del institusjoner er det viktig at de har med ledsagere så lenge de er tilknyttet helseinstitusjonen. Det er institusjonen som har ansvaret for pasientenes utvikling og spesielt i forbindelse med behandling når de er på institusjon.

Dette vil ofte være avgjørende for å få personer over vanskeligheter med å drive organisert fysisk aktivitet og golf spesielt, som kan være langt utenfor deres komfortsone.

Treningskamerater
Deltakere kan ta med en treningskamerat som trener sammen med dem i GGG. Den første tiden og ved behov for en lengre periode, vil treningskameraten automatisk kunne bli medlem i gruppen.

Ektefelle
kan også melde seg inn i GGG som et støttemedlem og i begge disse tilfellene er vårt tilbud at de kan trene og spille sammen med oss videre i GGG.

Mange av dagens medlemmer har allerede gjennomgått dette og de hadde aldri kommet inn i organisert golf uten noen å være sammen med.

Prisen for ledsagere er som for våre vanlige medlemmer og man må ikke melde seg inn i klubben til full pris for å bli utdannet i verdens morsomste idrett. 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer