Hvem kan delta? | Drobak Golf

Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golf- og treningstilbud. Formålet er å gi deg en mulighet til å drive en aktivitet etter dine egne forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas og utvides.

I Golf Grønn Glede er det deltakere fra 13 år og oppover.

GGG passer for deg som f.eks, har en funksjonsnedsettelse eller av en eller annen årsak faller utenfor de vanlige tilbudene. Det er også plass til ungdommer som har tilpasningsvansker på skolen, er urolige eller utsatt for vold og rus i hjemmet, vanskeligstilte ungdommer som er under barnevernet.
I Golf - Grønn Glede tilrettelegges golftilbudet individuelt for å gi deg som deltager mulighet til å drive aktivitet etter dine forutsetninger og ønsker. Er du sykemeldt, uføre, funksjonshemmet, til rehabilitering eller er helt eller delvis uten arbeid, ja da kan kan du melde deg inn og delta sammen med oss i Golf Grønn Glede.

Institusjoner som Sunnaas, CatoSenteret, Frogn kommune enhet for psykisk helse og rus, Fossumkollektivet, Østråt og Follo DPS deltar på egen trening eller sammen med oss på dagtreningene eller på kveldstid sammen med egne ledsagere.

Funksjonshemmede
Har du nedsatt funksjonsevne kan delta sammen med oss. Dersom du  trenger bil eller andre hjelpemidler, ønsker vi beskjed på forhånd for å tilrettelegge for best mulig trening for den enkelte.

Kontakt oss gjerne for å prøve golf.


Deltakersitater

Etter en trening, golfturnering eller ved sesongavslutning hygger vi oss sammen og snakker om løst og fast, men først og fremst golf og det vi har opplevd den dagen

I løpet av året kommer det mange nye mennesker til klubben og vi har forsøkt å samle opp noen få av deres hyggelige kommentarer:

  • ♥ «Dette skulle vært på blå resept!»

  • ♥ «Mamma, vet du hvor jeg er?: Jeg er på en golfbane i Drøbak med gress og mange hyggelige mennesker! Det er så morsomt og jeg har fått lov til å putte!» (Pasient fra Oslo og CatoSenteret i 2012)

  • ♥ «Er det mulig? Jeg har vært sykemeldt i 8 måneder og ingen har fortalt meg at jeg kunne brukt dagene på golfbanen for å bygge meg opp fysisk og lære å spille golf» –  uføretrygdet deltaker fra Nesodden.

  • ♥ «Hva skal jeg gjøre nå når jeg ikke lenger er sykemeldt? Kan jeg ikke spille golf lenger?» – Fra Drøbak: Hun er tilbake i jobb og hun spiller fortsatt!

  • ♥ «Golf er vanskelig og jeg orker ikke gå en runde, men jeg får til å putte» – i dag spiller vedkommende sammen med oss: Den fysiske styrken er bygget opp og vedkommende klarer å gå en runde når ikke smertene er for store

  • ♥ «Jeg henger ikke med lenger sammen med de jeg vanligvis har vært sammen med. Jeg må ha et roligere alternativ» – I dag spiller vedkommende golf igjen med GGG!

  • ♥ «Hadde aldri trodd at det er så langt å gå 9 hull på en golfbane. Jeg er utslitt!» (Det er det samme som å spille fotball i 1 time og 23 minutter – se golf som folkehelseaktivitet på vår hjemmeside!)

  • ♥ «Herlig med Golf: Før spilte jeg lagspill og alle var avhengig av at jeg spilte bra. Nå er det bare opp til meg og jeg bryr meg ikke om at jeg ikke leverer på topp-plan lenger, bare jeg kan få til et eller noen gode slag i løpet av en runde. De lever jeg på – lenge»

  • ♥ «Kjempehyggelig med kaffe og vaffel etter trening!»

I tillegg laget de denne listen over ting som motiverer dem til å delta:

♦ alle kan spille golf-stort eller lite handikap. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta

♦ en flott sport som gir 100% bevegelse, mestrings følelse og godt sosialt fellesskap.

♦ kom som du er, alle blir sett og ivaretatt, ingen jåleri her

♦ golf gir god mulighet til å trene på konsentrasjon og fokusering

  • Fra en av våre mange vennskapsturneringer.

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer