Drøbak Golfklubb startet med golf for funksjonshemmede i 2002 i et samarbeid med Landsforeningen For Trafikkskadde i Follo og CatoSenteret. Deltakerne var personer med alle typer skader/sykdommer som var til behandling eller hadde funnet et godt liv med golf!

Joachim Marksteen, Terje Gulbrandsen og Knut Herrem stråler på golftur en tid tilbake!

I 2005 ble Drøbak med i Norges Golfforbunds satsing på Golf Grønn Glede for funksjonshemmede og senere utvidet vi målgruppen til å gjelde alle typer lidelser eller problemer.

Det som var viktig var at det skulle være en lav terskel slik at alle kunne delta. Målet var å få inaktive mennesker til å bli aktive og bedre helsen for å komme tilbake i jobb så raskt som mulig og å bedre den enkeltes livskvalitet, generelt. Målgruppen var for gruppen 18 – 67 år.

I 2007 startet et godt samarbeid med Sunnaas og i 2010 Follo distrikts psykiatriske senter (DPS) på Ski og Enhet for psykisk helse og rusbehandling i Frogn kommune. I 2015 har også deltakere fra Fossumkollektivet hatt mange flotte dager med trening og på banen.

Det har vært mange deltakere i GGG siden vi startet. Vi har subsidierte, lave priser for instruksjon og banespill slik at ikke noen skulle føle at de ikke kunne delta fordi de manglet penger.

Det morsomste for oss som driver dette arbeidet er å se at alle smiler. Et faktum er i alle fall at det er få av dem vi har hatt som medlemmer som slutter å spille golf!

Typisk for GGG-erne er at det er viktigere å være sammen med andre enn å vinne turneringer.

GGG har også en målsetting om å være inkluderende og det er ingen av våre medlemmer som må sitte på reservebenken som i fotball og håndball.

Utdannelse av trenere
I 2014-2015 arrangerte Golfforbundet et trenerkurs for ledere i GGG fra hele landet med fokus på barn, funksjonshemmede og andre som har utfordringer med å komme i gang. 3 av oss i GGG deltok på dette og er i dag aktive som ressurser i klubben. Vi har også utdannet aktivitetsledere, faddere og treningskontakter.

I løpet av 2017 vil vi ha 7 trener-1-ressurser og flere enn 30 frivillige til å hjelpe oss.

GGG er et folkehelsetilbud og et helsetilbud til mennesker som har ulike utfordringer som kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelse og angst.

Dette kjenner de fleste medlemmene i klubben til og alle vi spør vil være med å hjelpe til. Helse, folkehelse, det å ha det moro sammen med andre og å slippe å sitte hjemme alene er også en viktig motivasjonsfaktor for våre klubbmedlemmer for å delta.

GGG/DGK har deltakere fra 13 år og oppover. De yngste kan være med nedsatt funksjonsevne, i en utsatte grupper på skolen, i nærmiljøet eller familiesituasjonen generelt.

Fra høsten 2017 vil vi også starte med golf og lek for psykisk utviklingshemmede på golfbanen.

2015-2016
gjennomførte klubben et prosjekt finansiert av ExtraStiftelsen for å motivere helsearbeidere til å motivere sine pasienter til å komme til golfbanen. Prosjektet var meget vellykket og klubben sitter tilbake med va 100 kontaktpersoner vi kommuniserer med for å aktivisere inaktive personer som trenger å komme i fysisk aktivitet.

GGG har vært og er fremdeles er et av klubbens viktige satsingsområder og en viktig del  av klubbens virksomhetsplan for årene som kommer.

Det legges ned mange frivillige arbeidstimer for GGG i klubben og her er noen tall:

Golf Grønn Glede i Drøbak har hatt en meget positiv utvikling: (deltakertimer er antall timer vi trente og spilte sammen på golfbanen)
2008: 375 deltakertimer
2009: 575 deltakertimer
2014: mer enn 5000 timer
2015: flere enn 5000 timer og flere enn 1000 golfrunder
2016: flere enn 6000 timer og vi gikk rundt 1100 golfrunder og deltakerne brukte 6.115 timer på golfanlegget.

Kjønnsfordeling
I Golf Grønn Glede har det variert noe med hensyn til kjønnsfordelingen. De siste årene har det vært litt flere menn enn kvinner og i dag er det menn/kvinner 60/40.

Det er meget viktig og positiv for det sosiale miljøet og relasjonene i gruppen at begge kjønn. Det viser også at golf ikke bare er for dem som er sterkest, løper raskest eller er best i klubbkonkurransene. Det viser at GGG er tilpasset alle.

Klubben vil fortsette å arbeide for å rekruttere flere kvinner, og yngre deltakere til GGG.

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer