HISTORIKK | Drobak Golf

Drøbak Golfklubb startet med golf for funksjonshemmede i 2002 i et samarbeid med Landsforeningen For Trafikkskadde i Follo og CatoSenteret

Drøbak Golfklubb startet med golf for funksjonshemmede i 2002 i et samarbeid med Landsforeningen For Trafikkskadde i Follo og CatoSenteret. Deltakerne var personer med alle typer skader/sykdommer som var til behandling eller hadde funnet et godt liv med golf!

2005 ble Drøbak med i Norges Golfforbunds satsing på Golf Grønn Glede for funksjonshemmede og senere utvidet vi målgruppen til å gjelde alle typer lidelser eller problemer.

Joachim Marksteen, Terje Gulbrandsen og Knut Herrem stråler på golftur en tid tilbake!

Det som var viktig var at det skulle være en lav terskel slik at alle kunne delta. Målet var å få inaktive mennesker til å bli aktive og bedre helsen for å komme tilbake i jobb så raskt som mulig og å bedre den enkeltes livskvalitet, generelt. Målgruppen var for gruppen 18 – 67 år.

I 2007 startet et godt samarbeid med Sunnaas og i 2010 Follo distrikts psykiatriske senter (DPS) på Ski og Enhet for psykisk helse og rusbehandling i Frogn kommune. I 2015 har også deltakere fra Fossumkollektivet hatt mange flotte dager med trening og på banen.

Det har vært mange deltakere i GGG siden vi startet. Vi har subsidierte, lave priser for instruksjon og banespill slik at ikke noen skulle føle at de ikke kunne delta fordi de manglet penger.

Det morsomste for oss som driver dette arbeidet er å se at alle smiler. Et faktum er i alle fall at det er få av dem vi har hatt som medlemmer som slutter å spille golf!

Typisk for GGG-erne er at det er viktigere å være sammen med andre enn å vinne turneringer.

GGG har også en målsetting om å være inkluderende og det er ingen av våre medlemmer som må sitte på reservebenken som i fotball og håndball.

Utdannelse av trenere
I løpet av de siste årene har klubben utdannet flere trenere og i 2018 er det 7 personer med trener-1-utdannelse som vil hjelpe nye og etablerte medlemmer å komme i gang og videreutvikle seg i vårt miljø. I løpet av 2017 vil vi ha 7 trener-1-ressurser og flere enn 30 frivillige til å hjelpe oss.

GGG er et folkehelsetilbud og et helsetilbud til mennesker som har ulike utfordringer som kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelse og angst.

Dette kjenner de fleste medlemmene i klubben til og alle vi spør vil være med å hjelpe til. Helse, folkehelse, det å ha det moro sammen med andre og å slippe å sitte hjemme alene er også en viktig motivasjonsfaktor for våre klubbmedlemmer for å delta.

GGG/DGK har deltakere fra 14 år og oppover. De yngste kan være med nedsatt funksjonsevne, i en utsatte grupper på skolen, i nærmiljøet eller familiesituasjonen generelt.

Det legges ned mange frivillige arbeidstimer for GGG i klubben og her er noen tall:

Golf Grønn Glede i Drøbak har hatt en meget positiv utvikling

Etter oppstarten i 2005 har GGG blitt et godt alternativ for mange personer med ulike utfordringer: Kreft, hjerte og lungesyke, diabetes, Parkinson, vanskelig psykisk helse og selvbilde, rusproblemer, funksjonshemmede etc og svært mange har fått en ny hverdag fordi de har kommet over den vanskelige terskelen å komme til oss for å prøve hva golf egentlig er.

De har oppdaget at vi er som alle andre og faktisk går på golfbanen for å hygge oss og trene og spille sammen.

I 2017 har vi hatt deltakere som har vært mer enn 6000 timer på banen!

Det er det mye folkehelse i!

Noen idrettsaktiviteter krever mye styrke og kondisjon og innen golfen er golfteknikken viktigere enn å ha mye krefter og nesten alle kan delta i dette.

Teknikk + gradvis oppbygging av kondisjon ved å være ute er gull verdt innen golfen. Da klarer vi oss godt. Målet er ikke alltid å bli best, men kanskje i større grad å trives sammen med andre i et fellesskap som har samme interesse: Å ha det fint sosialt og morsomt på banen!

Kjønnsfordeling
I Golf Grønn Glede har det variert noe med hensyn til kjønnsfordelingen. De siste årene har det vært litt flere menn enn kvinner og i dag er det menn/kvinner 55/45.

Det er meget viktig og positiv for det sosiale miljøet og relasjonene i gruppen at begge kjønn. Det viser også at golf ikke bare er for dem som er sterkest, løper raskest eller er best i klubbkonkurransene. Det viser at GGG er tilpasset alle.

Klubben vil fortsette å arbeide for å rekruttere flere kvinner, og yngre deltakere til GGG.

 


VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer