Årsrapport 2016 – Golf Grønn Glede (GGG) i Drøbak Golfklubb

Målet for GGG er å gi tilbud om fysisk aktivitet som er tilpasset alle. Vi ønsker derfor å knytte enda flere personer til oss for å dele gleden ved å mestre golf i et trygt sosialt miljø.

Klubbens lokale engasjement har vært stort. Målgruppen er og har vært mennesker som er helt eller delvis uten arbeid, funksjonshemmede og andre som trenger fysisk aktivitet tilpasset den enkeltes situasjon. GGG har arbeidet med enkeltpersoner, samarbeidet med Aktiv på Dagtid, Frogn kommunes avdelinger, Folloklinikken og mange andre fagpersoner innen helse.

I løpet av sesongen har vi hatt 43 medlemmer direkte tilknyttet GGG. 17 har vært med oss via samarbeidspartnere og ca 95 tilstede på samlinger som åpne dager, aktivitetsdager i klubben og hos institusjonene. Til sammen 155 personer har vært med på en eller mange aktiviteter i regi av GGG.

GGG medlemmer får, som del av sitt medlemskap, trening og samspill 3 dager i uka i sommerhalvåret Om vinteren spiller vi inne en gang i uka på Haug for å vedlikeholde det vi kan samt opprettholde det gode miljøet.

Aktiviteter
I tillegg til våre faste aktivitetsdager har GGG hatt 3 vennskapsturneringer med andre GGG-klubber, deltatt på Golf Grønn Glede Open, hatt egne Texas Scramble turneringer.

GGG har utdannet egne trener1 ressurser og aktivitetsledere. Vi jobber nå med å bygge opp en «pool» med treningskamerater og faddere. Våre Trener1 ressurser og aktivitetsledere gir helt nye deltakere en port inn til golfsporten og sammen med etablerte golfere et best mulig treningstilbud og en flott sosial arena. Vi bruker også klubbens pro i opplæringen.

Antall aktivitetsdager i 2016 har vært ca. 95 og aktiviteter ca. 180 (inkl. trening og banespill). Vi har hatt opptil 36 deltakere på en aktivitet og har hatt et gjennomsnitt på ca 15 på våre aktiviteter.

Totalt har GGG hatt ca. 6155 aktivitetstimer på golfbanen og treningsområdene og det er mer enn 4300 timer som brukes av frivillige for å gjennomføre dette.

Økonomi
GGGs hovedbidragsyter i 2016 har vært Frogn Kommune. I tillegg får GGG støtte med folkehelsemidler fra Norges Golfforbund, Helsedirektoratet, Akershus Fylkeskommune, Akershus Idrettskrets, Frogn Idrettsråd og Nesodden kommune. Deltakerne/medlemmene betaler også en egenandel for trening og banespill.

Golf for alle – En liten ball stor forskjell
Drøbak Golfklubb fikk i 2015 midler fra ExtraStiftelsen for å jobbe med helsefagarbeidere. Prosjektet har vært 2-årig og har bestått av å informere og motivere helsefagarbeidere til å motivere sine brukere, pasienter etc. til å bruke golfbanen som arena for egen fysisk aktivitet. Det ble opprettet en faggruppe som har jobbet med planer og gjennomføring.

I søknaden til ExtraStiftelsen hadde vi for 2015 en målsetting om å få 25 nye medlemmer. Resultatet ble 30 nye. I løpet av 2016 fikk vi 23 nye, men «mistet» dessverre 10 fra tidligere år. Prosjektet har tross dette nådd sitt mål med hensyn til nye deltakere og har samarbeidspartnere innen helsevesenet som vil fortsette å ta med pasienter på banen. Etter 2 år har vi nå mellom 75 – 100 fagpersoner i helsevesenet som del av vår database. Arbeidet med informasjonsflyt til fagpersoner innen helsektoren vil fortsette i klubbens regi basert på læringen fra prosjektet og alle klubbens nye kontaktpersoner.

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer