Årsrapport 2017 | Drobak Golf

 

Årsrapport 2017 – Golf Grønn Glede (GGG) i Drøbak Golfklubb

Målet for GGG er å gi tilbud om fysisk aktivitet som er tilpasset alle som faller utenfor det vanlige tilbudet om å delta i en fysisk aktivitet hvor alle kan delta.

Klubbens lokale engasjement har vært stort. Hvert i år jobber vi mye for å knytte enda flere personer til oss for å dele gleden ved å mestre golf i et trygt sosialt miljø.

Målgruppen er og har vært mennesker som er helt eller delvis uten arbeid fordi de er langtidssykemeldt, funksjonshemmede, under behandling, rehabilitering og som forebygger sykdom, dvs som trenger fysisk aktivitet tilpasset den enkeltes situasjon.

GGG har arbeidet med enkeltpersoner, samarbeidet med Aktiv på Dagtid, Frogn kommunes avdelinger, Folloklinikken og mange andre fagpersoner innen helse.

I løpet av sesongen har vi hatt 41 medlemmer direkte i Drøbak GGG og Golfforbundet og 80 har deltatt på våre aktiviteter på trening eller banen som har vært til behandling i offentlige eller private institusjoner.

GGG-medlemmer får, som del av sitt medlemskap, trening og samspill 3 dager i uka i sommerhalvåret. Om vinteren spiller vi inne en gang i uka på Haug golfsenter for å vedlikeholde golfferdigheter og sosialt miljø.

Aktiviteter
I sommer har vi hatt 3 faste aktivitetsdager på dagtid og 2 på kvelden for spesielle grupper. I tillegg har vi hatt 3 vennskapsturneringer med andre GGG-klubber og deltatt på Golf Grønn Glede Open (Forbundsturnering med spillere fra hele landet). GGG/DGK har også hatt egne turneringer hvor det viktigste er å delta og oppleve samholdet med alle de andre.

GGG/DGK har utdannet flere nye «Trener-1-ressurser» og aktivitetsledere i løpet av året.

Våre Trener-1- ressurser og aktivitetsledere gir helt nye deltakere en port inn til golfsporten og sammen med etablerte golfere et best mulig treningstilbud og en flott sosial arena. Vi bruker også klubbens pro i opplæringen.

Antall aktivitetsdager i 2017 har vært ca. 100 og aktiviteter ca. 180 (inkl. trening og banespill). Vi har hatt opptil 36 deltakere på en aktivitet og har hatt et gjennomsnitt på ca 15 på våre dagaktiviteter.

Totalt har GGG hatt mer enn 5000 aktivitetstimer på golfbanen og treningsområdene og det er mer enn 3500 timer som brukes av frivillige for å gjennomføre dette.

Økonomi
GGGs hovedbidragsyter i 2017 har vært Frogn Kommune. I tillegg får GGG støtte med folkehelsemidler fra Norges Golfforbund, Helsedirektoratet, Akershus Fylkeskommune, Akershus Idrettskrets, Frogn Idrettsråd og Nesodden kommune. Deltakerne/medlemmene betaler også en egenandel for trening og banespill.

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer