Drøbak Golfklubb
Et golftilbud med trening tilpasset hver enkelt:

Golf Grønn Glede startet som et samarbeid mellom Drøbak Golfklubb og Norges Golfforbund i 2005.
Målet: Golf Grønn Glede i Drøbak (GGG) jobber med gruppen mennesker som av ulike årsaker er utenfor arbeidslivet eller som sliter for å holde seg der. Se avsnittet:  HVEM KAN DELTA

Målet er å få deg i aktivitet med en morsom fysisk aktivitet, og så du kan komme  i gang med en enkel og morsom opplæring . En trening som kan gi livet litt mer mening, sosial omgang med andre og være helsebringende.

GGG samarbeider med Golf Grønn Glede i Norges Golfforbund. GGG gi deg det beste tilbudet om aktivitet ute, og været er ingen hindring, bortsett fra om vinteren når banen er stengt.

Du får et tilbud om introduksjon som nybegynnere, opplæring med instruktør for å gjennomgå «Veien til Golf» (Golfforbundets treningsopplegg for å kunne spille på banen) og bistand med hjelp til spill på banen ut fra dine egne forutsetninger.

Golf er en fysisk aktivitet med moderat intensitet og passer for nesten alle: Vi er ute, trener og lærer å spille golf, og etter hvert mestre spillet på treningsfeltene.  GGG har et godt og trygt sosialt miljø og vi har en rekke sosiale aktiviteter for alle.

Helsedirektoratet har kommet med klare anbefalinger: Vi må være fysisk aktive for å unngå de mange livsstilssykdommene: Diabetes, overvekt etc. Undersøkelser viser at 80% av befolkningen er ikke aktive nok og er i risikogruppen. Golfaktivitetene i Drøbaks GGG tilfredsstiller klart disse når deltakerne blir med på samspill på bane med 3 aktivitetsdager pr uke.

I nyere forskning er det tilstrekkelig med 2 halve golfrunder for å tilfredsstille Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet pr uke. (Dette forutsetter også at vi lever normalt og ikke bare ligger på sofaen eller i senga resten av uka).

Se hjemmesidens omtale av «golf som fysisk aktivitet».

Se timeplanen og bli med oss på en reise inn i golfens verden med mye moro, flotte naturopplevelser, et godt kameratskap og sosialt miljø.

Vi i GGG ønsker et samarbeid med alle dem som er i kontakt med mennesker som trenger motivasjon eller som har ønske om å komme i gang.

Golf Grønn Glede disponerer golfbiler, golfscooter og handikapbil for dem som ikke klarer å gå, selv. Se for øvrig under «hvem kan delta»

Golf Grønn Glede er en sann fornøyelse for alle!
GGG-komitéen i Drøbak Golfklubb


GGG blir støttet økonomisk av: En presentasjonsfilm om Golf Grønn Glede

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer