Torkel Lien ny golfklubbleder | Drobak Golf

Torkel Lien ny golfklubbleder

Torkel Lien ble valgt til ny styreleder i Drøbak Golfklubb under årsmøtet i slutten av februar. Sammen med seg i styret får Lien nestleder Rolv Ulstein Pilskog, styremedlemmene Aud Palm, Kjellaug Sælen og Oliver Bugten, samt varamedlemmene Charlotte Andresen og Bjørn Malmbekk 

Den nye styrelederen er 53 år, og har vært styremedlem i Drøbak Golfklubb de siste fire årene. Han har dessuten ledet klubbens turneringskomite.

Aktivt år

Klubbens årsberetning for 2015 forteller bla at klubben har 1593 medlemmer.  Totalt ble det registrert nesten 31 000 spillerunder på banen i 2015 – mot vel 30 300 i 2014. Av disse var 3 900 gjestespillrunder mot vel 3 750 i 2014. Medlemmene i DGK stod selv for nesten 16 000 spillerunder i 2015 mot nesten 15 600 i 2014. I snitt gikk hvert DGK-medlem vel 10 spillerunder i fjor – i 2014 var antallet ca 9,5. Totalt ble det registrert vel 10 300  turneringsrunder i 2015, mot vel 9 350 i 2014.  Drøbak Golfklubb fikk totalt 171 nye medlemmer i 2015 – hvorav 26 barn og unge.

Heder og penger

På årsmøtet benyttet avtroppende styreleder Rune Hillås anledningen til å dele ut Drøbak Golfklubbs hedersnål til Per Hansen og Odd Gilboe: Per Hansen fikk for sin betydningsfulle innsats i gruppen Golf Grønn Glede over mange år, mens Odd Gilboe fikk hedersnålen for sin betydningsfulle innsats for Drøbak Golfklubb over mange år.

Rolf Gullestad overrakte på vegne av klubbens seniorgruppe en gavesjekk på kr. 9144,- til juniorgruppen ved Jon Peder Ryste, slik at de kan fortsette sitt arbeid med bla golfcamper og fortsatt juniorutvikling og rekruttering.

 

DGK Styret 2016

Det nye styret I Drøbak Golfklubb: Øverst i midten styreleder Torkel Lien. Nest øverst nestleder Rolv Ulstein Pilskog (tv) og varamedlem Bjørn Malmbekk. Nederst fra venstre: Styremedlemmene Aud Palm, Kjellaug Sælen og Oliver Bugten. Varamedlem Charlotte Andresen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: J. Ketil Steine/DGK)

 

hedersnål 2016-02-17

På årsmøtet benyttet avtroppende styreleder Rune Hillås (i midten) anledningen til å dele ut Drøbak Golfklubbs hedersnål til Per Hansen (t.v) og Odd Gilboe (t.h). (Foto: J. Ketil Steine/DGK)

 

senior-junior 2016-02-17

Rolf Gullestad i DGKs seniorguppe (t.h) overrakte en gavesjekk på kr. 9144,- til juniorgruppens Jon Peder Ryste. (Foto: J. Ketil Steine/DGK)

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer