Medlemsundersøkelsen Golfspilleren i Sentrum | Drobak Golf

Medlemsundersøkelsen Golfspilleren i Sentrum

Golfspilleren i Sentrum.

Vi ønsker å utvikle klubben. For å kunne gjøre på en god måte er vi avhengig av regelmessige tilbakemeldinger fra medlemmene og gjestespillere. Hvordan opplever dere som medlemmer klubben, miljøet, tilbudet, banen, etc. For å samle inn data og omsette de til kunnskap og handling har vi behov for et godt verktøy. Vi har derfor valgt å inngå et samarbeid med det danske analyse- og konsulenthuset Raw Milk.

Golfspilleren i Sentrum er et nettbasert dialog- og rapporteringsverktøy. Medlemmene deles automatisk inn i tre like store grupper. Hver av disse gruppene vil i løpet av sesongen få tilsendt et spørreskjema på e-post. Hvert medlem svarer med andre ord kun på et spørreskjema i sesongen. Gjestespillere vil motta en e-post med et spørreskjema dagen etter besøket på klubben/banen.

Informasjonen og tilbakemeldingene vil bidra til bedre ivaretakelse av medlemmene, bedre rekruttering av nye medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere, og dermed gi klubben et bedre tilbud og bedre økonomi.

Vi håper at flest mulig tar seg tid til å svare på spørreskjemaet. Det er viktig for at vi skal bli bedre, at flere spiller mer golf og at alle trives hos oss.

 

Med vennlig hilsen

Drøbak Golfklubb - golfglede på den hyggelige banen

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer