Innkalling Årsmøte Drøbak Golfklubb

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Drøbak Golfklubb
Torsdag 7. mars 2019 kl. 18:00 på
Smia Flerbrukshus / Dyrløkkebakken 1 / 1448 Drøbak

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. DGKs årsmelding for 2018, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport.
6. Innkomne forslag
- Forslag fra medlemmene.
- Forslag fra styret.
7. Styrets forslag til medlemskontingenter.
8. Styrets forslag til budsjett.
9. Bestemme klubbens organisasjon.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere DGKs regnskap.
11. Valg iht. vedtektene.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert klubben innen:
torsdag 21. februar 2019 kl. 16:00

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter er tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøte.

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer