Extrastiftelsen – Vi har fått midler til prosjektet | Drobak Golf

Extrastiftelsen – Vi har fått midler til prosjektet

GOLF FOR ALLE - LITEN BALL STOR FORSKJELL

Prosjekttema: "Etablere og drive et samarbeidsprosjekt med fagarbeidere innen helseomsorg og NAV for å få inaktive i aktivitet med golf".

Målsetting for prosjektet

Øke kunnskapen om golfens positive virkning i folkehelsearbeidet. Målsettingen er en tilvekst på minst 30 pers, på våre aktiviteter med informasjonsarbeid innen psykisk helse, rusbehandling, arbeidsledige, folk på rehabilitering ,langtidssykemeldte eller uføre. Produsere formålstjenlig informasjon.

Målgruppe for prosjektet

Fagarbeidere/saksbehandlere i helseomsorgen og NAV som jobber mot målgruppene vi vil nå som er uføre, rus, sykemeldte, bevegelseshemmede, psykisk syke etc.
Antall personer i målgruppen prosjektet planlegger å nå: 40

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

I løpet av prosjektperioden skal det gjennomføres et samarbeidsprosjekt mellom klubben og offentlige etater, avdelinger i kommunen og regionen, interesseorganisasjoner etc. for å etablere et best mulig tilbud om morsom fysisk aktivitet på golfbanen basert på lek, glede og fysisk aktivitet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektleder fra Drøbak Golfklubb starter arbeidet med å etablere en prosjektgruppe og referansegruppe bestående av helsefagligpersonale. Utarbeideiser av materiell. Prosjektleder har løpende evalueringer/møter for å sikre oppnåelse av delmål og mål. Se matrise for fremdriftsplan i vedlegg.

Bakgrunn for prosjektet

Vi har siden 2005 jobbet for å legge til rette golfaktivitet for ulike målgrupper gjennom Golf Grønn Glede -"Tilrettelagt golftilbud for personer som av ulike årsaker har et særskilt behov". Vi ser at helsefagarbeidere, leger, psykologer og NAV i liten grad vet om tilbudet, hvordan de skal informere og motivere sine pasienter/brukere. Drøbak Golfklubb ønsker å fremme folkehelsearbeidet og få fagarbeiderne i sterkere grad til å motivere sine pasienter/brukere til å bli fysisk aktive. Drøbak Golfklubb har et veldig godt sosialt miljø og aktivitetene blir tilpasset hver enkeltes livssituasjon.

Prosjektets betydning

Prosjektet skal gi helsefagarbeiderne og andre et verktøy i arbeidet for å øke fokus på fysisk aktivitet. Motivere og stimulere til aktivitet i henhold til helsedirektoratets anbefaling. Sykdom og medisinering medfører ofte ekstra behov og motivasjon for å komme i aktivitet.

Golf for Alle - en liten ball gjør den store forskjellen

GGG Logo

 

 

 

 

 

 

 

GGG på Driving Rangen

 

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer