Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Drøbak Golfklubb

Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800

Frogn Rådhus
Kommunestyresalen "Fraunar"

Rådhusveien 6
1443 Drøbak

                                                                                                                                                                                       

Dagsorden:

1.         Konstituering av årsmøtet.

2.        Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps.

3.       Godkjenne forretningsorden

4.         Årsberetning for 2013.

5.         Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport.

6.         Innkomne forslag.

    • Forslag fra medlemmene.
    • Forslag fra styret.

7.         Styrets forslag til kontingenter.

8.         Styrets forslag til budsjett.

9.         Bestemme klubbens organisasjon.

10.       Valg iht. vedtektene

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert klubben innen:

torsdag 13. februar 2014 kl. 1600

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter er tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøte

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt.

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer