REFERAT FRA MØTE I DAMEGRUPPA

Agenda:

 • Velkommen
 • Kort presentasjon av Damekomiteen
 • Hva er nytt i år?
 • Program 2017
 • Info om dameturer v/Gro og Ellen
 • Motevisning
 • Info om dametrening fra Jim
 • Info om fadderordning, jentekveld og Womens golfday 6. juni v/Jessica
 • Loddtrekning

Charlotte Andresen ønsket de 38 fremmøtte golfdamene velkommen og presenterte damekomiteen for 2017 og gjennomgikk agendaen:

Caroline Berge Daland,
Bente Haugan,
Gerd Irene Olsen
Ellen S. Bergersen
Gro Lyng-Jørgensen
Charlotte Andresen
Caroline er valgt til leder av komiteen.
Charlotte hadde laget en hendig og fin brosjyre der både Agendaen for kvelden, nytt av året og programmet sto. Hun gjennomgikk Programmet for 2017.

Nytt i år

Damegruppen vil lage konkurransene og påmeldingen lik systemet til herrene.
Påmeldingsavgiften endres til kr 75 på mandags- og tirsdagsturneringene. For selskapsrundene disse dager blir det ingen endring og avgiften forblir kr 20.
Det blir også i år mulighet for å spille 9 hulls runder, men det må minst være 5 deltakere for at vi skal få til en konkurranse med premier.  Spillet som noteres er fra hull 1 til 9.  Påmeldingsavgiften blir den samme som ved 18 hulls runde.
All betaling skal skje via Golfbox.  Dersom man må melde frafall, vil betalingen tilføres felleskassen.  Selv om man ikke får refundert betalingen må man gi beskjed om at man ikke kommer.

Påmelding til Eclectic gjøres en gang i Golfbox.  Etter dette kan du levere inn kort fra alle singel runder i turneringen.  Deltagelse koster kr 100 som betales ved registrering.
Påmelding til LOTY gjøres også separat i Golfbox med en påmeldingsavgift på kr 100.
Dersom banen stenges grunnet dårlig vær vil betalinger for ukens turnering bli overført til neste uke.

Gobex kortet skal benyttes i alle turneringer.  Dersom du har glemt kortet kan det  lånes et i Proshopen.  Dette forenkler arbeidet med registrering av spilleresultatene og klubben får nydt godt av investeringene de har gjort i dette systemet.  En god rutine kan være å registrere seg i Proshopen samtidig som man henter en gratis pollett  for baller til Driving rangen.  Gobex boksen utenfor klubbhuset må imidlertid ikke benyttes under turneringer.  Boksen vanskeliggjør kontrollarbeidet av resultatene.

Siv Lien har laget en veiledning til turneringsmodulen i Golfbox.  Dette gjør det lettere å lage spillelister og registrere turneringssresultater .  Dette gjør det også enklere å få  flere frivillige til å hjelpe til på mandager.  Åse Steigård og Jorunn Haugstvedt  har meldt seg som hjelpemannskap.

Årets smil  er nytt av året og man kan nominere en dame som gleder andre, gir litt ekstra og er inkluderende.  Kåringen skjer på siste damekveld.

Golftur til Strømstad med overnatting 9-10 mai.  Ellen Bergersen orienterte om den fullbookede turen  (20 deltakere).  Neste år vil man prøve å utvide med en ekstra flight.  Det er lagt opp til å spille Stableford tirsdag med middag og premieutdeling om kvelden og en Texas Scramble på onsdagen.

Golftur til Forsbacka med overnatting blir i år 9-10 september. Gro Lyng-Jørgensen orienterte om turen.  Det er maksimalt plass til 23 deltakere.  Påmelding blir lagt ut i Golfbox.

Innimellom viste vår innlånte modell Angelica frem årets nye golfklær.

Jim i Proshopen tilbyr 20% rabatt på nyhetene frem til og med 7. mai for deltakerne på damekvelden.  I år blir det mulighet til å prøve nye køllesett for damer på banen.  Proshopen har 3 sett fra forskjellige leverandører til utlån.  Det er mulig å låne et sett en hel 18-hulls runde.

Match-spill.  Påmelding til årets match-spill vil bli hengt opp i Klubbhuset.  Frist for påmelding er satt til 15. mai.  Maks antall deltakere er 32 damer.  Det koster kr 75 for å delta på hele matchen og betalingen gjøres i Proshopen.  Det vil bli satt en tidsfrist for spilling av hver match.  Dersom man ikke kan spille innen oppsatt tid blir det walk-over for medspilleren i flighten.  Dersom det er for få påmeldte vil noen flighter måtte få automatisk walk-over.

Årets birdie er en ny konkurranse som vil bli startet opp.  Siv Lien orienterer nærmere om konkurransen på vår hjemmeside.  Siri Tønsberg vil organisere registrering av deltagere og resultater.

Alle turneringer i klubbens regi vil nå være åpne turneringer.  Ved Månedsmester turnering er det imidlertid beste Drøbak-spiller som blir invitert til Klubbens Masters.  Med tanke på nye spillere (36-54) vil det også bli holdt en egen master på de siste ni hullene.

Pink Cup blir avholdt 17. juni.  Nytt av året er at man vil «selge» hullene til sponsorer for kr 2000 pr stykk.  Sponsorene vil kunne ha reklame på hullet og det vil være mulighet til å sende ut nyhetsbrev til deltakerne.  Parkeringsavgiften går ut og i stedet blir det mulighet for å betale en høyere påmeldingsavgift.  Loddsalget vil fortsette som før.  Kjenner man noen som vil leie et hull for Pink-dagen, ta kontakt med Siv Lien (siv@reklamebyraet.no).

Det vil bli arrangert to familieturneringer på fredager i løpet av sesongen.  Her blir det Texas Scramble med  påfølgende Tacos samling.  Familiebegrepet er vidt, f. eks bestemor med barnebarn er hjertelig velkommen.

 

Prosjekt ivaretakelse;  Jessica orienterte om følgende:
Drøbak GK er sammen med 12 andre klubber plukket ut av norsk Golfforbund til å være med i Prosjekt ivaretakelse.  I dette arbeidet vil vi ha fokus på Golfskolen, Fadderrunder og jentekveld.

Golfskolen har allerede 50 påmeldte. 7 av våre medlemmer har utdannet seg til Trener Level 1.

Fadderrunden vil gå hver onsdag ettermiddag.  Marion Carlmar vil være faddervert og organisere påmelding.  På fadderrunden går man fra blå tee på banen.  Oppgaven for fadderen blir å rettlede spillerne, svare på spørsmål og gjøre det trivelig for de nye.  Meld deg gjerne som fadder.  Vi  trenger flere!

 

 1. juni blir det jentekveld. Ta med deg naboer, kollegaer , venninner og bekjente på en hyggelig kveld med musikk, puttingkonkurranse og et glass champagne!
 2. juni følger vi opp jentekvelden med en 3 køller og 1 putter konkurranse. Arrangementet blir fra lokken 16 til 20. Dette arrangementet er en del av et internasjonalt arrangement som kalles Womens Golfday.

Damegruppens flotte Bag tag ble delt ut til de som savnet denne.

 

Tilslutt var det utlodning på gratis lodd man fikk ved kveldens ankomst.  Flotte premier som vinflasker, damegruppens vannflasker og damebuffer ble delt ut til vinnerne.  Vannflasker og damebuffer kan kjøpes for kr 190 og kr 30.

 

Neste damekveld blir 22. juni.

 

Referent: Jorunn Haugstvedt

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer