Referat møte 22.09.16 | Drobak Golf

DAME GRUPPENS SESONG AVSLUTNINGS MØTE 22.09.2016

Det var ca 60 flotte damer som tok seg tid til å komme på et veldig trivelig møte. Helge gjorde som han alltid gjør, serverte nydelig tapas og topp service.

Vi hadde premie utdeling
Dessverre har jeg ikke oversikten over hvem dette var men gratulasjoner gis til alle vinnere og alle som deltok.
Inger Valnes informerte om året som har gått med aktiviteter, sosiale samlinger, konkurranser og annet morsomt som har skjedd i sesongen 2016.

Valg:
Valgkomiteen: Marion Calmar, Ranveig Glenne og Caroline Daland hadde funnet frem til 6 gode kandidater som ønsket å være med å hjelpe damekomiteen. Det er heldigvis mye kunnskap og erfaring vi har med, samt noen helt ferske. Det ble ikke formelt utnevnt noen leder, men dette vil komiteen komme tilbake til etter første møtet.

Komiteen 2017 består av:

Ellen S Bergersen Tlf: 95 06 30 24  Mail:  ellen.s.bergersen@gmail.com

Gro Lyng-Jørgensen Tlf 91 18 25 41 Mail: grolyng@gmail.com

Charlotte Andresen Tlf: 48 07 12 85 Mail: cha88lotte@hotmail.com

Gerd Irene Olsen Tlf 40 40 44 39 Mail: gerdio@gmail.com

Bente Haugan Tlf 91 30 39 60 Mail: behaugan@gmail.com

Caroline Daland Tlf 92 49 10 50 Mail: caroline@daland.no

Siv Lien  - Turneringsleder
Informerte om nye turneringer for 2017 hvor det vil bli satset mer på rene dameturneringer I GOLFBOX. Dette vil være et tilbud i tillegg til damegruppens egne turneringer og vil ikke gå på bekostning av disse. Målet er å få med enda flere aktive damer på golfbanen.

Innspill fra salen:
*Det kom en del innspill hvor man ønsket at alle skulle spille på mandager slik at vi ble en stor samlet damegruppe.
*Noen ønsket tirsdag formiddag i tillegg til mandag og argumentet var at vi hadde «mistet» torsdag formiddag
*Enkelte mente at det var litt utfordrende å spille konkurranse i flighter hvor man også spilte selskap.

Kloke ord fra salen:
Gir vi BREISIA OG GOSIA til så blir dette fantastisk. Vi har alle et ønske om at dette skal være en  morsom og glad hobby for alle.

Styremedlem Aud Palm:
Informerte om retningslinjer Drøbak Golf styre har for komiteer samt hva ønsket er fra NGF.
Ansvarsområdene skal bli tydeligere og det skal være et sett med skrevne retningslinjer slik at det kan bli enklere å rekruttere til komiteene og at man får en kontinuitet i gruppene.

Mer info på dette området vil komme.

GGG
En av våre damer fortalte at hun først hadde startet med golf via Golf Grønn Glede og at hun nå var glad for å være medlem av damegruppen, bli kjent og spille jevnlig.
Takk for flott informasjon.

Next  Level
Jessica og Siv informerte om NXTLV og gleden det er å ha med så mange ivrige golfere. De har hatt flere turneringer for nybegynnere og hatt mange gode faddere med. Men det var plass til flere deltagere og faddere.
De fikk god respons fra deltagere som var på møtet med masse skryt.

Drøbak Golf dameside
Det er mange som syns det er vanskelig å navigere på Drøbak Golf sin side. Vi finner ikke informasjon vi trenger og det tar lang tid å finne det man trenger.
Komiteen vil snakke med Jens/Heidi for å finne en snarlig løsning.

Kirsten Bugten
Oppsummerte en del av ønskene for damegruppen fremover. Der hun ytret ønske om å beholde mandager, samt ha tirsdager slik vi hadde torsdager før (formiddag og ettermiddag)
Hun og Gerd Irene sa seg villig til å hjelpe med å få dette inn i golfbox og registrere score.
Hun presiserte viktigheten av sosial samling 1 gang pr måned.
Dorothea sendte meg en mld og kom med forslag  som f eks golf/regel Quiz, puttekonkurranse. Er det flere forslag til aktiviteter på våre møter, vær vennlig å gi oss beskjed.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Leder Inger Valnes for året som har gått med de utfordringer hun har hatt. Og Hilde K Sem som har vært med i leder gruppen. Og alle som har vært med å hjulpet til slik at vi har et godt felleskap i Damekomiteen.

 

Med vennlig golf hilsen
Caroline Daland
Referent

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer