Aktuelle banearbeider | Drobak Golf

Banearbeid

Uke mål 18

Først en kort sammenstilling av det som er blitt gjort på "banene" så langt i år. Alle maskiner vi benytter er det tatt service på. Alle agregater som vi benytter til klipping av gress er slipt og satt opp. Vi har ryddet trær på utsiden av tee 9 og Tee 13 og tynnet litt av trærne på tee 17.

Vi har som sikker alle andre golfbaner rundt oss fjernet sne og is fra greener. Tau og gjerder er nå tatt inn fra Banen ( står igjen på øvings områder og green i hagen). Det er byttet mange tau på master med sikkerhets nett. Vi har fram til nå gitt gjødsel til Greenene 5 ganger ( 4 ganger med Sprøyte og en gang med fast). Tee og Forgreener har også fått fast gjørsel en gang. Greener er rullet og klippet 1 gang med Singelklipper. Alle spille flater er (unntatt range som er for våt enda) er børstet opp for å "fjerne" dødt gress som ligger og hindrer friskt gress å kom opp. Hafslund nett har byttet Trafo kiosk ved nedgang til Tee 1 så her er det noen små endringer.

Liten status på banen:

Greener: Vi har som alle andre noen skader etter vinteren. De som er hardest angrepet er Green 1-11-12-13-16. Vi har støtte sådd og luftet disse feltene men, dette ser vi ikke noe resultat av før om et par uker. Men det spirer i de fleste skadede feltene så gresset er ikke dødt. Så vi er positive til at dette vil bli bra forholdsvis fort (men været er den beste hjelpen vi kan få nå).

Tees; har så smått begynt å grønnes

Fairway: har så smått begynt å grønnes

Forgreens: har så smått begynt å grønnes

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Så til Uke 18

Vi skal heise alle sikkerhets nettene. Klippe greener med Singel klippere ( 5mm høyde, normalt 3.5mm Juni og ut sesongen) Mandag/Fredag)

Om det blir mulig å fikse skader etter snøfresing øvings green Tee 1 og i hagen.

Dresse alle greener Fredag. Bunkere skal fikses opp etter Vinteren. Sette ut rest av Bane utstyr.

Pr i dag er det usikkert om det er mulig å klippe noe annet en Greener. Dette vil bli vurdert i løpet av uken.

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Banen

Drøbak 30.10.2017
Vi er helt på tampen av sesongen nå.
Vårt hovedfokus nå er å dyplufte, dresse, børste og valse greenene.
Ellers går mye av dagene med til å fjerne løv.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 09.10.2017
Denne uken vil vi lufte, dresse og børste greenene.
Fringer (ringen rundt greenene) skal hullpipeluftes.
Utslagsstedene vil bli gjødslet.
Ellers vil hovedfokuset være løvblåsing.
Klipping og rulling utføres etter behov

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 22:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme nå, da vi har sådd greenene.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 02.10.2017
Denne uken vil vi i hovedsak utføre vanlig vedlikehold på banen.
Forgreener vil bli gjødslet. Ellers vil hovedfokus bli løvblåsing.
Forrige ukes planer for greenene bli gjennomført.

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 22:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme nå, da vi har sådd greenene.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 25.09.2017
Denne uken har vi planer om å så greenene en siste gang for denne sessongen. I den forbindelse vil vi også stikklufte, dresse, gjødsle og valse greenene.
Dette er arbeid vi avventet forrige uke grunnet turneringer både lørdag og søndag.

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 22:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme når vi får sådd greenene.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 15.09.2017
Kommende uke vil vi overså greenene igjen, i tillegg til vanlig vedlikehold.
Denne uken ble det utført gravearbeider på hull 4, og greenene ble gjødslet.

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 22:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme når vi får sådd greenene.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 11.09.2017

Denne uken vil det utføres gravearbeider på tirsdag og onsdag i tillegg til vanlig vedlikehold.
Ved første mulighet vil vi overså greenene en gang til, men her er vi avhengige av været.

Forrige uke fikk vi luftet og oversådd greener og utslagssteder. Greenene ble også dresset.

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 22:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme når vi får sådd greenene.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 04.09.2017

Denne uken har vi planlagt å stikklufte, dresse og overså greenene.
Vi får antakelig ikke sådd pga. været, men vi går igang med luftingen av banen i morgen(tirsdag).
Treningsfelt og putting greener ble tatt i dag(mandag).

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 22:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme når vi får sådd greenene.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 28.08.2017

Denne uken blir hovedfokus vanlig banedrift frem mot Seniorenes klubbmesterskap.
Utslagsstedene vil bli dresset spesielt, da de var veldig oppslåtte etter klubbmesterskapet.

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 20.08.2017

Til uken klargjør vi banen for klubbmesterskapet, greenene vil bli dresset, valset og klipt ned.
Oversåiing av greenene ble utsatt grunnet været.

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 10.08.2017

Til uken har vi planer om å stikklufte, overså og dresse greenene.
Vi skal også hullpipelufte fringer og lufte utslagssteder, men det er mulig vi
ikke rekker dette før neste uke.

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 04.08.2017

Kommende uke er vi vertskap for Norsk Seniorgolf som avholder Nordisk Mesterskap på
onsdag og torsdag. Så hoved fokus blir å presentere banen i best mulig skikk til turneringen.

NB! Ved vanning er vanningsanlegget satt til å starte kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 15.07.2017

Vi er inne i perioden hvor vi avvikler ferie, så de kommende ukene vil vi holde hovedfokus på det daglige vedlikeholdet av banen.
Vi fortsetter med vekselvis klipping og rulling av greenene.
Vi har som dere ser tørkeflekker på en del av greenene, disse er og vil bli behandlet.

NB! Vanningsanlegget er satt til å starte kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan/vil dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 09.07.2017
Greenene vil bli klippet og valset/rullet annenhver dag til uken.
Til uken vil vi fortsette etterfylling av grus på veier. Rydde opp i periferommråder, og så til der trær ble fellt på hull 2 og 3.

NB! Vanningsanlegget er satt til å starte kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 30.06.2017

Til uken vil vi felle to døde trær på banen vår. Tre nr. 2 etter utslaget til høyre for Fairway på hull 12. Samt treet til høyre ved overgangen til utslaget på hull 10, på motsatt side av veien ved den gamle startboden.
Vi vil også børste opp og klippe vekk liggende gress på greenene. Det blir også etterfylling av grus på noen veier.

NB! Vanningsanlegget er satt til oppstart kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 08:00.
Utover dette kan dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer