Banestatus | Drobak Golf

Aktuell info om arbeid på spilleflaten og banestatus

Kort om uken som har gått 41:
Vi har sprøytet greenene/tees med sopp middel. Vi har også sprøytet greenen mot «dugg» for å prøve å unngå soppangrep. Greener blir nå klippet etter behov, de vil dermed bli rullet med lettruller for å opprettholde ball rullen. Vi har avsluttet å duk legge green 5 og 18 denne uken grunnet temperaturen. Singel klipperene til greener er satt til en høyde på 4 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 4 mm. Da vi har endre på klippehøydene i løpet av denne uken så noe tregere greener vill måtte påregnes.
Vi har denne uken brukt mye tid på fjerning av løv på banene og det vil/må vi forsette med.
Vi har begynne arbeidet med å rett av tee 47 hull 18 og tees 51/47 hull 9 47 tee 11 og 51 hull 12. Og vi har byttet drensrør på første greenside bunker venstre side hull 12.

Uke:42
Viktig: Det er mye nedslagsmerker på greenene. Vær snill å reparer etter dere.
Liten Obs: Det kan komme morgen frost Torsdag/Fredag til uken. Vær vennlig å vent med spill til rimet er borte.
 
Klipping vil nå kun skje etter behov.
Vi skal forsette å gjødsle med Ura på fairwayer for å gi litt ekstra næring til dem etter såing. Og det vil bli benyttet en del tid blåsing og klippe opp løv fra trær. Dette blir bare mer og mer løv på banen. Onsdag vil det komme ferdig gress slik at vi kan begynne å legge dette på de tees som er rettet.

Banene

Kort om uken som har gått 40:

Vi har gjørsel greenene til blad denne uken og dresse med sand. Greener blir nå klippet etter behov, de vil dermed bli rullet med lettruller for å opprettholde ball rullen. Grunnet at vi har nå en dagmiddel temp i denne uken på rundt 8 grader. Da er det ikke mye vekst i gresset. Vi har da begynt å duk legge green 5og18 for holde en høyere dagmiddel temp og dermed bedre vekstvilkårene i de områdene som er svake. Singel klipperene til greener er satt til en høyde på 4 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 4 mm. Da vi har endre på klippehøydene i løpet av denne uken så noe tregere greener vill måtte påregnes.
Vi har denne uken brukt mye tid på fjerning av løv på banene og det vil/må vi forsette med.
Og vi har hatt frost på banen 5 ganger denne uken om morgenen.
Uke:41

Viktig: Det er mye nedslagsnerker på greenene. Vær snill å reparer etter dere.
 
Klipping vil nå kun skje etter behov.
Vi skal forsette å gjørdsel med Ura på fairwayer for å gi litt ekstra næring til dem etter såing. Og det vil bli benyttet en del tid blåsing og klippe opp løv fra trær. Dette blir bare mer og mer løv på banen. Vi vil i slutten av uken begynne arbeidet med å rett av tee 47 hull 18 og tees 51/47 hull 9.

Banene

Kort om uken som har gått 39:
Vi har gjørsel med granulert på greenene denne uken (nest siste gang). Greener blir nå klippet etter behov, de vil dermed bli rullet med lettruller for å opprettholde ball rullen.. Dette er grunnet at vi har nå en dagmiddel temp i denne uken på rundt 8 grader. Da er det ikke mye vekst i gresset. Dette preger også resten av spille feltene. Vi har ståtte sådd alle fairwayer en gang og har begynt å så ekstra på dårlige felt slik at disse blir sådd 2 gange. Singel klipperene til greener er satt til en høyde på 3,5 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm. Vi vil endre på klippehøydene i løpet av denne uken så noe tregere greener vill måtte påregnes.
Vi har denne uken brukt mye tid på fjerning av løv på banene og det vil/må vi forsette med.
Og vi har hatt frost på banen 2 ganger denne uken.

Uke:40
Alle tees skal Børstes og klippes med bokse, støtte sås og luftes denne uken. Det skal også gjørdsel med Ura på fairwayer for å gi litt ekstra næring til dem Vi vil forsette såing på fairwayer. Og det vil bli benyttet en del tid blåsing og klippe opp løv fra trær. Dette blir bare mere og mere løv på banen. Og vi forventer frost på banen Mandag/Onsdag/Torsdag med de ulempene dette medfører.

Banene

Kort om uken som har gått 38:
Greener er behandlet i henhold til rutine denne uken. Greener er blitt støtte sådd 2 veier og dresset og rullet. Resten av spille feltene er klippet i henhold til rutine. Singel klipperene til greener er satt til en høyde på 3,5 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm. «Skader» på green 5 og 18 ser vi en liten bedring på, men dette kommer til å ta tid. Disse er det et høyt fokus på de kommende ukene.
Vi har denne uken brukt mye tid på fjerning av løv på banene og det vil/må vi forsette med.
Uke:39
Green 5/18/lille øvnings green vil bli sådd en gang til denne uken, Det skal på granulert gjørsel på greenene Og vi skal støtte så alle fairwayer. Og det vil bli benyttet en del tid blåsing og klippe opp løv fra trær. Dette blir bare mere og mere løv på banen. Denne uken vil vi måtte klippe med tripleks klipper onsdag og torsdag.

Banen
Kort om uken som har gått 37:
Greener er behandlet i henhold til rutine denne uken. Og de blitt gjødslet med sprøyte til blad onsdag og granulert torsdag. Og de er «dypluftet». Støtte gjødsling med ura av Fairways er flyttet til uke 40. resten av spille feltene er klippet i henhold til rutine. Singel klipperene til greener er satt til en høyde på 3,5 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm. «Skader» på green 5 og 18 ser vi en liten bedring på, men dette kommer til å ta tid. Disse er det et høyt fokus på de kommende ukene.
Vi har denne uken lagt ned litt arbeid på range og området rundt denne. Og trimmet litt gress rundt vannveien.
Uke:38
Greener vil bli støtte sådd 2 veier og dresset og rullet. Og det vil bli benyttet en del tid Blåsing og klippe vekk Løv fra trær da dette blir bare mere og mere løv på banen.

Banen
Kort om uken som har gått 36:
Greener er behandlet i henhold til rutine denne uken. Tees har blitt børstet og klippet ned etter gjødsling. Singel klipperene til greener er satt til en høyde på 3,5 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm.
Tees har blitt børstet og klippet ned etter gjødsling.
Alle felt blir vannet etter behov.
Resten av spille feltene er klippet i henhold til vanlig rutiner
Stimpen (hastigheten) på våre greener ligger på rundt 9,5.
«Skader» på green 5 og 18 ser vi en liten bedring på, men dette kommer til å ta tid. Disse er det et høyt fokus på de kommende ukene.
Vi har denne uken lagt ned litt arbeid på range og området rundt denne. Og trimmet litt gress rundt vannveien.
Uke:37
Greener vil bli gjødslet med sprøyte til blad onsdag og granulert torsdag. Vi vill lufte greener med innleid utstyr mandag og tirsdag. Vi vill denne uken støtte gjødsle med urea (med sprøyte) på fairway. Og det vil bli benyttet en del tid i bunkere da det har kommet mye nedbør i helgen og det er meldt om mer til uken.
Banen

Kort om uken som har gått 35:
Vi har gjødslet greener med sprøyte, de har blitt rullet og klippet 6 ganger denne uken. Singel klipperene til greener er satt til en høyde på 3,5 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm.
Fairwayer har fått vile en dag grunnet mye klipp i uke 34.
Alle felt blir vannet etter behov.
Resten av spille feltene er klippet i henhold til vanlig rutiner
Stimpen (hastigheten) på våre greener ligger på rundt 9,5.
«Skader» på green 5 og 18 ser vi en liten bedring på, men dette kommer til å ta tid. Disse er det et høyt fokus på de kommende ukene.
Og vi begynt å fikse dårlige/skadde felt på Fairway/forgreener hull 1-5-7.
Og tatt inn vannledninger fra kværndammen som hjalp oss med vann i sommer. Den ligger nå bak green 7 i out off bonds feltet.

Uke:36

Tees vil bli gjødslet med granulert mandag. Vi forsette å fikse opp dårlige felt i spillefeltene (tees/forgreener/fairwayer) Dette vil medføre at vi denne uken vil bare klippe fairways 2 ganger og ikke 3 som er vanlig. Vi vill denne uken teste ut støtte gjødsling med urea (med sprøyte) på fairway.

Banen

Kort om uken som har gått 34:

Vi har gjødslet greener med granulert, de har blitt rullet. Og vi har sådd dårlige felt på green nr 5 og 18. Singel klipperene til greener er satt til en høyde på 3,5 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm.
Alle felt har blitt klippet en gang mere denne uken for å få et så bra spillefelt som mulig grunnet Klubbmesterskapet.
Alle felt er vannet etter behov.
Stimpen (hastigheten) på våre greener ligger på rundt 9,5.
Ellers har vi denne uken rukket å fikse opp vei ved hull 16.
Det var 5 stk sikkerhets nett som trengte tilsyn med lift.
Og vi har beskåret buskas ved green hull 2 og døde grener på tre ved pumpe hus hule 2-3.

Uke:35
Greener vil bli gjødslet med sprøyte tirsdag. Vi legger opp til å begynne å fikse opp dårlige felt i spillefeltene (tees/forgreener/fairwayer) Vi vill samtidig også denne uken legge til rette for Senior klubbmesterskapet til helgen. Dette vil medføre at man kan oppleve at vi ikke klipper spillefeltene som vanlig.
Banen

Kort om uken som har gått 33:
Tee – stedene er blitt klippet ( vi har gått ned til en klippe høyde på 9mm og klippet med gress samlere, da dette vil bedre gresskvaliteten fra til kubbmesterskapet) Og vannet i henhold til vanlig rutine.
Vi har sprøyte gjødslet greener, de har også blitt lufte med solide tinner/dresset og rullet. Når vi klipper med Singel klippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singel klippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden). Fore greenene har blitt klippet (vi har gått ned til en klippe høyde på 9mm). Og Fairwayene klippet i henhold til rutine.
Spille felt har blitt sprøytet mot ugress
Status på spillefeltene er at nå spirer det og blir grønt. Og med en innsats etter klubbmesterskapet er det store muligheter at vi vil gå vinteren i møte med gress på hele spillefeltet.

Uke:34
Greener vil bli gjødslet med granulet på mandag. Og vi har noen tau på sikkerhets nett som har røket som må byttes. Og så grunnet klubbmesterskapet til helgen, vill alle spille flatene bli klippet vær dag. Og gir oss ikke tid til noe mere enn dette.
Banen

Kort om uken som har gått 32:
Tee – stedene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig rutine. Vi har gjødslet tess. Greener er flekk behandlet med avspenningsmiddel, vann og luft. Greenene har også blitt lufte med solide tinner/dresset og rullet.
Når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet og gjødslet Da vi har fått litt vann. Fairwayene har blitt vannet og klippet og gjødslet. Status på spillefeltene er at nå kommer det gress,
 
Uke 33:
Klippe spillefeltene. Greener skal sprøyte gjødsles, dresses og rulles.
Vi vurdere å gå ned på klippehøyde på tees og forgreener. Vi vill vanne alle felt etter behov. Bunkere arbeid med å skjære kanter vill forsette. Og vi vil se om været gir oss mulighet til å sprøyte spillefelt mot ugress.

Banen

Kort om uken som har gått 31:
Tee – stedene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig rutine.
Greener er flekk behandlet med avspenningsmidde, vann og luft. Greenene har også blitt lufte med solide tinner/dresset og rullet.
Når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet der det er behov(der green vanning rekker) da vi ikke har vann til å vanne disse.
Fairwayene har ikke blitt vannete (grunnet vannsituasjon) og det har "ikke" vært behov for klipp(det er noen små områder, men vi har vurdert dette slik at vi vill med stor synlighet stresse dette gresset så mye at vi risikerer en utgang , og da er det bedre at det er litt langt).
Det er blitt en del klipping av kanter osv. rundt på banen. Og har etterfylle med grus på noen veier rundt på banen.
Status på spillefeltene er at vi trenger nedbør for å få gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater. Værvarslinga lover ikke godt i så måte,

Uke 32:
Klippe de spillefeltene som trenger dette (det er begrenset vekst på fairways/foregreener osv. da dette ikke får vann).
Vi vil benytte mye tid på å holde green kvaliteten oppe. Tees skal gjødsles /luftes.
Vanning på dagtid kan/vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette. Vi vill Behandle greenen også i kommende uke med div kjemikalier.
Tuntreet Vestside av Klubbhus fikk sin skjønnhets pleie tirsdag denne uken
Banen

Kort om uken som har gått 30:
Tee – stedene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig rutine.
Greener er flekk behandlet med avspenningsmiddel samt at de tørreste områdene er vannet daglig. Greenene har også blitt lufte med solide tinner/dresset og rullet.
Når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet der det er behov(der green vanning rekker) da vi ikke har vann til å vanne disse.
Fairwayene har ikke blitt vannete (grunnet vannsituasjon) og det har "ikke" vært behov for klipp(det er noen små områder, men vi har vurdert dette slik at vi vill med stor synlighet stresse dette gresset så mye at vi risikerer en utgang , og da er det bedre at det er litt langt).
Det er blitt en del klipping av kanter osv. rundt på banen. Og vi arbeidet med å etterfylle med grus på noen veier rundt på banen.
Status på spillefeltene er at vi trenger nedbør for å få gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater. Værvarslinga lover ikke godt i så måte, Vi har laget ett hevert system som etterfyller litt vann fra Kværndamen. Dette er ikke nok til å erstatte det vi forbruker av vann. Som nå ligger på litt over 210 m³ (vi vanner nå kun Greener og Tees).

Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.

Uke 31:
Klippe de spillefeltene som trenger dette (det er begrenset vekst på fairways/foregreener osv. da dette ikke får vann).
Vi vil benytte mye tid på å holde green kvaliteten oppe. Vi må sprøyte mot sopp på greener (er påbegynt men grunnet vind ikke sluttført).
Vanning på dagtid vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette. Vi vill Behandle greenen også i kommende uke med div kjemikalier.
Tuntreet Vestside av Klubbhus vil få sin skjønnhets pleie tirsdag denne uken (dette skal beskjæres for svake grener osv).
Banen

Kort om uken som har gått 29 :
Tee – stedene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig rutine.
Greener er behandlet med avspenningsmiddel samt at de tørreste områdene er luftet og punktbehandlet i tillegg. Greenene har også blitt gjødslet(sprøytet til jord) denne uken. Når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi er tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet 1 gang
Det er blitt en del klipping av kanter osv. rundt på banen. Og vi begynt arbeidet med å etterfylle med grus på veier rundt på banen.
Status på spillefeltene er at vi trenger nedbør for å få gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater. Værvarslinga lover ikke godt i så måte, Vi har laget ett hevert system som etterfyller litt vann fra Kværndamen. Dette er ikke nok til å erstatte det vi forbruker av vann. Som nå ligger på litt over 210 m³ (vi vanner nå kun Greener og Tees).

Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.
Uke 30:
Klippe de spillefeltene som trenger dette (det er begrenset vekst på fairways osv. da dette ikke får vann. Forgreenene skal sprøyte gjødsles.
Slik det ser ut på værmeldingen så blir det mye fokus på vanning/greener også kommende uke.
Vanning på dagtid vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette. Vi vill Behandle greenen også i kommende uke med div kjemikalier.

Banen

Kort om uken som har gått 28 :
Tee – stedene er blitt gjødslet, klippet og vannet i henhold til vanlig rutine.
Greener er behandlet med avspenningsmiddel samt at de tørreste områdene er punktbehandlet i tillegg. Greenene har også blitt gjødslet denne uken, samt valset. Når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi er tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Vi har rensket opp i dammen på hull 17, de resterende dammene vil bli tatt fortløpende.
Status på spillefeltene er at vi trenger enda mer nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater. Værvarslinga lover ikke godt i så måte, det er derfor etablert alternativ løsning dersom det skulle bli for lite vann i Ulleruddammen.

Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.
Uke 29:
Klippe spillefelter i henhold til vanlig rutine. Greenene og forgreenene skal gjødsles
Slik det ser ut på værmeldingen så blir det mye fokus på vanning.
Vanning på dagtid vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette. Forgreenene skal gjødsles. Tar vi ikke feil vil det være en del behandling(kjemikalier) av tørkeflekker på greenen også i denne uken og ukene fremover om været holder seg.

Banen

Kort om uken som har gått 27 :
Tee – stedene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig rutine.
Greener er behandlet med avspenningsmiddel og de tørreste områdene er punktbehandlet i tillegg. Greenene har også blitt gjødslet denne uken, samt valset. Når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi er tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Vi har rensket opp i dammen på hull 6, de resterende dammene vil bli tatt når vi finner tid, vi vil start på hull 17.
Status på spillefeltene er at vi trenger nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater. Værvarslinga lover ikke godt i så måte, det jobbes derfor aktivt med alternative løsninger dersom det skulle bli for lite vann i Ulleruddammen.

Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.
Uke 28:
Klippe spillefelter i henhold til vanlig rutine.
Slik det ser ut på værmeldingen så blir det mye fokus på vanning.
Det oppstår stadig feil ved vanningsanlegget og dette vil vi reparere fortløpende. Vi har begynt arbeidet med å hente litt van fra Kværndammen da det ikke er nok vann i Ullerrud dammen vis dette været forsetter. Vi vil gjødsle greener og tees med Granulert denne uken.
Vanning på dagtid vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette. Både tee’ ene og greenene skal gjødsles
Tar vi ikke feil vil det være en del behandling(kjemikalier) av tørkeflekker på greenen også i denne uken og ukene fremover om været holder seg.

Banen

Kort om uken som har gått 26 :
Tee – stedene er blitt klippet og vannet i hemhold til vanlig rutine.
Greener er luftet og valset, samt at når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi er tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Vi har fått klippet ned en del av de omkringliggende områdene med kantklippere.
Status på spillefeltene er at vi trenger enda mer nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater.
Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.

Uke 27:
Klippe spillefelter i henhold til vanlig rutine.
Slik det ser ut på værmeldingen så blir det mye fokus på vanning.
Vi oppdager stadig feil ved vanningsanlegget og dette vil vi reparere fortløpende.
Vanning på dagtid vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette.
Dammen på hull 6 vil vi fjerne en del vannvekster. Det vil bli kjørt på gjødsling på greener
Med sprøytevogn. Og tar vi ikke feil vil det være en del behandling(kjemikalier) av tørkeflekker på greenen også i denne uken og fremover om været holder seg.

Banen

Kort om uken som har gått(25):
Tee – stedene er blitt vertikalskåret, klippet, støttesådd og dresset.
Vi har sprøyte gjødslet greenene også denne uken, samt at vi fortsatt klipper på 4 mm, for å gi greenene best mulig vilkår utfra situasjonen. Vil i løpet av neste uken gå ned til nærmere 3.5 mm som er det vi har som «sommer/høst» klippe høyde på greener.
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Status på spillefeltene er at vi trenger enda mer nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater.
Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.

Uke 26:
Klippe spillefelter og stikk lufte og rulle (valse) greenene.
Og gjødsle med granuler på greener
Vi skal om været tillater det få rufset opp i de dårlige feltene på fairwayene og støttesådd disse.
Jobben med å trimme gresset i vannveier og rundt dammer vil fortsette denne uken også.
2 sommerhjelper (skoleelever) starter denne uken og vil i hovedsak bli benyttet til gresstrimming.

Banen

Kort om uken som har gått(24):
Det er blitt brukt mye tid på vanning og vanningsanlegget. Vi har byttet en del skadede sprinkler. Det vannes mye på grunn av det varme været. Vi bruker over 510 kubikk med vann i døgnet, til sammenligning tilsvarer det mer enn 90 lastebillass. Nivået i Ulleruddammen har sunket betraktelig og vi følger med på nivået daglig.
På tross av intens vanning har vi noen gjenstridige tørkeflekker på tees/foregreener. Når det blir så varmt som vi har hatt det og med så mye stress (mye trafikk, klipping osv.) har gresset nok med å holde seg i live. Vi fortsetter å klipper greener på 4 mm, for å gi greenene best mulig vilkår utfra situasjonen.
Greenene har blitt vertikalskåret, støtte sådd, klippet, dresset og gjørdslet i uken som har gått. Dette er en viktig men tid og ressurs krevende prosess. Resultatene av denne jobben vil gi jevnere og friskere greener i tiden som kommer. Vi vil med en gang greenene for hentet seg litt begynne å endre vedlikeholdet av greenen til å ha større fokus på jevn ballrull og hastighet.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Status på spillefeltene er at vi har nå fått litt nedbør og dette vill gi ett resultat på alle spillefelt.

Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.

Uke 25:
Spille felt vil bli klippet etter behov, det er noen steder der det ikke er så mye vekst grunnet varmt og tørt vær. Mulig dette endre seg i løpet av uken grunnet nedbør som kom i helgen.
Vi skal om været tillater det vertikalskjære, støtteså og dresse Tees.
Jobben med å trimme gresset i vannveier og rundt dammer vil fortsette denne uken. Grunnet tordenvær på søndag vil det muligens bli en oppblomstring at trekløver. Så det kan være mulig at vi må ut og sprøyte mot dette (denne sprøytingen vil utføres kveld/tidlig morgen grunnet at dette midlet ikke er bra for insekter osv).
Banen

Kort om uken som har gått(23):
Det er blitt brukt mye tid på vanning og vanningsanlegget. Vi har byttet en del skadede sprinkler. Det vannes mye på grunn av det varme været. Vi bruker over 510 kubikk med vann i døgnet, til sammenligning tilsvarer det mer enn 90 lastebillass. Nivået i Ulleruddammen har sunket betraktelig og vi har begynt å sjekke ut alternativer dersom det varme været og tørkeperioden vedvarer.
På tross av intens vanning har vi noen gjenstridige tørkeflekker på greenene. Når det blir så varmt som vi har hatt det og med så mye stress (mye trafikk, klipping osv.) har gresset nok med å holde seg i live. Vi har gjødslet greenene også denne uken, samt at vi fortsatt klipper på 4 mm, for å gi greenene best mulig vilkår utfra situasjonen.

Fore greenene har blitt vertikalskåret, støtte sådd, klippet og dresset i uken som har gått. Dette er en viktig men tid og ressurs krevende prosess. Resultatene av denne jobben vil gi jevnere og friskere fore greener i tiden som kommer.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Status på spillefeltene er at vi trenger nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater.
Vi har hatt besøk av vår gjødsels leverandør for å sjekke at vi gjør det som kan gjøres for å få de absolutt beste forhold utfra de rådende omstendigheter.
Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.

Uke 24:
Spille felt vil bli klippet etter behov, det er noen steder der det ikke er så mye vekst grunnet varmt og tørt vær.
Det vil brukes en del tid på vanning.
Vi skal om været tillater det vertikalskjære, støtteså og dresse greenene.
Jobben med å trimme gresset i vannveier og rundt dammer vil fortsette denne uken.

Banen

Kort om uken som er gått(Uke22).
Vi har ikke fått bukt med noen gjenstridige tørrflekker på greenene.
Men vi har fått bukt med de fleste tilløpene av dette på greenen på banen.
Dette jobber vi fortløpende med.
stimpen på greenen ligger rundt 8. det er et stykke igjen
å få en gjev ballrull, da det er felter som ikke er bra etter vinteren og så vi har noe utgang av tunrap gresset på greenen. Vi vil ta tak i dette når vi for litt annet vær enn det vi har nå, nå har gresset nok med å takle varmen og vårt tråkk.
Status på greener er at vi fortsatt klipper på 4 mm.
Vi har gjødslet greener med sprøyte til jord denne uken.
Staus på spillefeltene er vel at det grønnes litt men, vi trenger en dag med nedbør (beklager).
Vi har tatt ned 2 stk trær og en mast etter nettet på hull 13 etter oppfordring fra naboene. Baller som traff disse rikosjetter inn på eiendommene deres.
 
Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA NABOER rundt banen.
 
Uke 23 vil vi utføre følgende
Klippe spillefelter.
Det vil bli benyttet en del tid på vanning.
(Det er deler av vannings anlegget som Ikke virker som det skal. Det er utfordringer vi må ha ekstern hjelp til. Det var meningen at de skulle komme i løpet av uken 22 men dette rakk de ikke).
Vi skal om været blir litt kaldere legge ned en del arb i forgreenene som trenger litt stell.
Og trimme gress i vannveier og de områdene som vi benytter gresstrimmer.

Banen

Uke mål 22

Viktig Vanning av banen starter 23.00. Og vi vill forsette å støtte vanne spilleflater der dette er mulig grunnet været vi har,
Det tar ca. 5 min pr sted. Om det er fairway vanning som går vil dette ta litt mer en 5 minutter

Kort om uken som har gått.
Rød tee 4 er fikset opp og vi er ferdig med de store grave oppgavene. Vi fikk lagt gress på noen steder der vi har gravet.
Status på greener er at vi fortsatt klipper på 4 mm.
Vi har gjødslet greener med granulet denne uken.
Vi klipper greener fortsatt på 4 mm.
Staus på spillefeltene er mer eller mindre uendret grunnet varmen.
Vi har vannet så mye vi tørr/kan denne uken.

Uke 22 vil vi utføre følgende.
Klippe spillefelter.
Det står igjen litt legging av gress.
Det vil bli benyttet en del tid på vanning da det begynner å komme noen tørkeflekker på greenen. Noe av dette kan være at tun rap gresset mener at det er for varmt og ikke trives.
Det er deler av vannings anlegget som Ikke virker som det skal. Så en del service på dette må til denne uken. Vi skal se om det blir tid til å trimme U/gress rund div kanter.

Banen

Uke mål 21

Viktig Vanning av banen starter 23.00 . Og vi vill forsette å støtte vanne støtte sådde greener,
Det tar ca. 5 min pr green. Så noe venting må påregnes.
 
Kort om uken som har gått.
Nytt utløp har kommet i dammen på hull 6. Vi har ikke fått justert nivået på vannet helt enda Vannspeilet ligger ca. 5 cm for laft nå, men dette kommer. Vi begynner å bli ferdig med "vårens" grave jobber.
Status på greener er at vi fortsatt klipper på 4 mm.
Vi har støttet sådd de greener med skader denne uken.
Dette ble gjort Tirsdag så dette vil ikke vise noe resultat enda.
Staus på de andre spillefeltene er mer eller mindre uendret.
Forgreener: kommer sakte men sikkert.
Tee: Kommer sakte men sikkert. Vi har valg å la utslagene stå lengre på samme sted da dette gir de andre feltene på tee bedre vekts vilkår.
Fairway: De er bra sett i lys av når snøen forsvant. Og vi ser spor etter skiløypene.
 
Det er en bedring å spore ang. antall nedslags merker denne uken Hippi.
 
Uke 21 vil vi utføre følgende.
Klippe spillefelter. Det står igjen litt grave arbeider som må sluttføres.
Klargjøring til legging av gress (vanning osv.), Og om vi får gress legge dette der vi skal det.
Tees skal gjødsles. Fikse siste flekk Green tee 1 og skader på Green 4.
 
Banen

Uke mål 20

Viktig Vanning av banen starter 2300
 
Kort om uken som har gått. Det som synes best er vel Rød tee 4 som vi valgte å ikke begynne på før uke 20. Og vi har ikke rukket å utbedre de kjøreskader i "ruff" enda. Ellers begynner det å gro bra i gresset.
Om vi begynner med greener:
Vi har senket klippehøyden ned til 4mm (onsdag), Vi klipper med singel klippere og annen vær dag. Vi har gjødslet med granulert, og dette medfører at vi må begynne å klippe vær dag ganske fort. Det spirer og gror i de områder som har vinterskader. Staus er vel at dette ikke blir helt bra før vi for støtte sådd og dette spirer.
Forgreener: kommer sakte men sikkert.
Tee: Kommer sakte men sikkert. Vi har valg å la utslagene stå lengre på samme sted da dette gir de andre feltene på tee bedre vekts vilkår.
Fairway: De er bra sett i lys av når snøen forsvant. Og vi ser spor etter skiløypene.
 
Liten bønn, grunnet stort press på banen nå, ser vi at det begynner å bli mange nedslagsmerker på greenene. Så om "alle " tar noen vil vi muligens komme ned på ett akseptabelt nivå 🙂
 
Så til uke 20
Grave arbeider vil forsette rundt på banen. Det er hull 4 rød tee/drenering hull 5/7. Med mulig oppstart av å legge om utløp på dam 6. Ellers blir det mye klipping på oss andre. Om vær og tid tillater det, begynner vi å støtte så der dette må gjøres.
 
Banen

Uke mål 19

Det er torsdag og vi har så langt fått gjort unna våre mål. Det er sprøyte gjødslet til jord på greener. Og vi har lagt på gjødsel på alle fairwayer, og det som var av ekstra gjødsel er spred rundt i ruffen der den har svak vekst i sesongen og der skigruppa har kjørt sine spor i vinter. Bunkere er nå ryddet og "raket" men et par er fortsatt ganske fuktige grunnet mye vann i grunnen enda. Vi driver nå å lufter greener med å injektere luft med en ( spesial) maskin vi har leid fra Grønnmo golfklubb. Dette arbeidet vil forsette inn i uke 19. Dresse kasser er ute og fylt. Gobeks skilt og tee klosser blir satt ut Fredag. Vi kommer til å klipp ned alle områder som lar seg klippe, greener/tee/app og fairwayer ( ruff er blitt kjørt i 2 dager men dette er mer for å kutte løv enn klipping av gress), greener vil også bli dresset og kjørt over med børste etter klipp. Hull/Flagge sette ut Lørdag morgen.

Så til uke 19.
Forsette å lufte greener. Vi skal rulle greener, mulig mandag. Vi vil nå starte opp en del grave arbeider som går på utfordringer i dreneringen som vi fikk i sesongen 2017 og sikker tidligere. Grøft som er mot vei foran Klubbhus skal graves dypere slik at greenen i hagen for bedre drenering. Rød (47) tee 4 skal strippes og avrettes. Så her blir det utslag fra matte 4-5 uker. Vi skal rydde opp i en del skader rundt i "ruffen" etter vinteren snømåking. Og så til slutt klippe spille arealer etter behov/vekst. Bunkere vil bli kjørt tirsdag og fredag.

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov. Ønske er ca 5 min vær 3 time ved pent vær og vind.

Banen

Uke mål 18

Først en kort sammenstilling av det som er blitt gjort på "banene" så langt i år. Alle maskiner vi benytter er det tatt service på. Alle agregater som vi benytter til klipping av gress er slipt og satt opp. Vi har ryddet trær på utsiden av tee 9 og Tee 13 og tynnet litt av trærne på tee 17.

Vi har som sikker alle andre golfbaner rundt oss fjernet sne og is fra greener. Tau og gjerder er nå tatt inn fra Banen ( står igjen på øvings områder og green i hagen). Det er byttet mange tau på master med sikkerhets nett. Vi har fram til nå gitt gjødsel til Greenene 5 ganger ( 4 ganger med Sprøyte og en gang med fast). Tee og Forgreener har også fått fast gjørsel en gang. Greener er rullet og klippet 1 gang med Singelklipper. Alle spille flater er (unntatt range som er for våt enda) er børstet opp for å "fjerne" dødt gress som ligger og hindrer friskt gress å kom opp. Hafslund nett har byttet Trafo kiosk ved nedgang til Tee 1 så her er det noen små endringer.

Liten status på banen:

Greener: Vi har som alle andre noen skader etter vinteren. De som er hardest angrepet er Green 1-11-12-13-16. Vi har støtte sådd og luftet disse feltene men, dette ser vi ikke noe resultat av før om et par uker. Men det spirer i de fleste skadede feltene så gresset er ikke dødt. Så vi er positive til at dette vil bli bra forholdsvis fort (men været er den beste hjelpen vi kan få nå).

Tees; har så smått begynt å grønnes

Fairway: har så smått begynt å grønnes

Forgreens: har så smått begynt å grønnes

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Så til Uke 18

Vi skal heise alle sikkerhets nettene. Klippe greener med Singel klippere ( 5mm høyde, normalt 3.5mm Juni og ut sesongen) Mandag/Fredag)

Om det blir mulig å fikse skader etter snøfresing øvings green Tee 1 og i hagen.

Dresse alle greener Fredag. Bunkere skal fikses opp etter Vinteren. Sette ut rest av Bane utstyr.

Pr i dag er det usikkert om det er mulig å klippe noe annet en Greener. Dette vil bli vurdert i løpet av uken.

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Banen

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer