Aktuell info om arbeid på spilleflaten og banestatus

Kort om uken som har gått 29 :
Tee – stedene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig rutine.
Greener er behandlet med avspenningsmiddel samt at de tørreste områdene er luftet og punktbehandlet i tillegg. Greenene har også blitt gjødslet(sprøytet til jord) denne uken. Når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi er tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet 1 gang
Det er blitt en del klipping av kanter osv. rundt på banen. Og vi begynt arbeidet med å etterfylle med grus på veier rundt på banen.
Status på spillefeltene er at vi trenger nedbør for å få gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater. Værvarslinga lover ikke godt i så måte, Vi har laget ett hevert system som etterfyller litt vann fra Kværndamen. Dette er ikke nok til å erstatte det vi forbruker av vann. Som nå ligger på litt over 210 m³ (vi vanner nå kun Greener og Tees).

Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.
Uke 30:
Klippe de spillefeltene som trenger dette (det er begrenset vekst på fairways osv. da dette ikke får vann. Forgreenene skal sprøyte gjødsles.
Slik det ser ut på værmeldingen så blir det mye fokus på vanning/greener også kommende uke.
Vanning på dagtid vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette. Vi vill Behandle greenen også i kommende uke med div kjemikalier.

Banen

Kort om uken som har gått 28 :
Tee – stedene er blitt gjødslet, klippet og vannet i henhold til vanlig rutine.
Greener er behandlet med avspenningsmiddel samt at de tørreste områdene er punktbehandlet i tillegg. Greenene har også blitt gjødslet denne uken, samt valset. Når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi er tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Vi har rensket opp i dammen på hull 17, de resterende dammene vil bli tatt fortløpende.
Status på spillefeltene er at vi trenger enda mer nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater. Værvarslinga lover ikke godt i så måte, det er derfor etablert alternativ løsning dersom det skulle bli for lite vann i Ulleruddammen.

Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.
Uke 29:
Klippe spillefelter i henhold til vanlig rutine. Greenene og forgreenene skal gjødsles
Slik det ser ut på værmeldingen så blir det mye fokus på vanning.
Vanning på dagtid vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette. Forgreenene skal gjødsles. Tar vi ikke feil vil det være en del behandling(kjemikalier) av tørkeflekker på greenen også i denne uken og ukene fremover om været holder seg.

Banen

Kort om uken som har gått 27 :
Tee – stedene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig rutine.
Greener er behandlet med avspenningsmiddel og de tørreste områdene er punktbehandlet i tillegg. Greenene har også blitt gjødslet denne uken, samt valset. Når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi er tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Vi har rensket opp i dammen på hull 6, de resterende dammene vil bli tatt når vi finner tid, vi vil start på hull 17.
Status på spillefeltene er at vi trenger nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater. Værvarslinga lover ikke godt i så måte, det jobbes derfor aktivt med alternative løsninger dersom det skulle bli for lite vann i Ulleruddammen.

Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.
Uke 28:
Klippe spillefelter i henhold til vanlig rutine.
Slik det ser ut på værmeldingen så blir det mye fokus på vanning.
Det oppstår stadig feil ved vanningsanlegget og dette vil vi reparere fortløpende. Vi har begynt arbeidet med å hente litt van fra Kværndammen da det ikke er nok vann i Ullerrud dammen vis dette været forsetter. Vi vil gjødsle greener og tees med Granulert denne uken.
Vanning på dagtid vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette. Både tee’ ene og greenene skal gjødsles
Tar vi ikke feil vil det være en del behandling(kjemikalier) av tørkeflekker på greenen også i denne uken og ukene fremover om været holder seg.

Banen

Kort om uken som har gått 26 :
Tee – stedene er blitt klippet og vannet i hemhold til vanlig rutine.
Greener er luftet og valset, samt at når vi klipper med Singelklippere er disse satt til en høyde på 3,8 mm. I helgene benytter vi er tripleks klipper som er stilt på 3,5 mm (singelklippere klipper bedre og dermed kan disse stå litt høyere på klippehøyden).
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Vi har fått klippet ned en del av de omkringliggende områdene med kantklippere.
Status på spillefeltene er at vi trenger enda mer nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater.
Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.

Uke 27:
Klippe spillefelter i henhold til vanlig rutine.
Slik det ser ut på værmeldingen så blir det mye fokus på vanning.
Vi oppdager stadig feil ved vanningsanlegget og dette vil vi reparere fortløpende.
Vanning på dagtid vil forekomme og vi ber om forståelse og tålmodighet rundt dette.
Dammen på hull 6 vil vi fjerne en del vannvekster. Det vil bli kjørt på gjødsling på greener
Med sprøytevogn. Og tar vi ikke feil vil det være en del behandling(kjemikalier) av tørkeflekker på greenen også i denne uken og fremover om været holder seg.

Banen

Kort om uken som har gått(25):
Tee – stedene er blitt vertikalskåret, klippet, støttesådd og dresset.
Vi har sprøyte gjødslet greenene også denne uken, samt at vi fortsatt klipper på 4 mm, for å gi greenene best mulig vilkår utfra situasjonen. Vil i løpet av neste uken gå ned til nærmere 3.5 mm som er det vi har som «sommer/høst» klippe høyde på greener.
Fore greenene har blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Status på spillefeltene er at vi trenger enda mer nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater.
Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.

Uke 26:
Klippe spillefelter og stikk lufte og rulle (valse) greenene.
Og gjødsle med granuler på greener
Vi skal om været tillater det få rufset opp i de dårlige feltene på fairwayene og støttesådd disse.
Jobben med å trimme gresset i vannveier og rundt dammer vil fortsette denne uken også.
2 sommerhjelper (skoleelever) starter denne uken og vil i hovedsak bli benyttet til gresstrimming.

Banen

Kort om uken som har gått(24):
Det er blitt brukt mye tid på vanning og vanningsanlegget. Vi har byttet en del skadede sprinkler. Det vannes mye på grunn av det varme været. Vi bruker over 510 kubikk med vann i døgnet, til sammenligning tilsvarer det mer enn 90 lastebillass. Nivået i Ulleruddammen har sunket betraktelig og vi følger med på nivået daglig.
På tross av intens vanning har vi noen gjenstridige tørkeflekker på tees/foregreener. Når det blir så varmt som vi har hatt det og med så mye stress (mye trafikk, klipping osv.) har gresset nok med å holde seg i live. Vi fortsetter å klipper greener på 4 mm, for å gi greenene best mulig vilkår utfra situasjonen.
Greenene har blitt vertikalskåret, støtte sådd, klippet, dresset og gjørdslet i uken som har gått. Dette er en viktig men tid og ressurs krevende prosess. Resultatene av denne jobben vil gi jevnere og friskere greener i tiden som kommer. Vi vil med en gang greenene for hentet seg litt begynne å endre vedlikeholdet av greenen til å ha større fokus på jevn ballrull og hastighet.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Status på spillefeltene er at vi har nå fått litt nedbør og dette vill gi ett resultat på alle spillefelt.

Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.

Uke 25:
Spille felt vil bli klippet etter behov, det er noen steder der det ikke er så mye vekst grunnet varmt og tørt vær. Mulig dette endre seg i løpet av uken grunnet nedbør som kom i helgen.
Vi skal om været tillater det vertikalskjære, støtteså og dresse Tees.
Jobben med å trimme gresset i vannveier og rundt dammer vil fortsette denne uken. Grunnet tordenvær på søndag vil det muligens bli en oppblomstring at trekløver. Så det kan være mulig at vi må ut og sprøyte mot dette (denne sprøytingen vil utføres kveld/tidlig morgen grunnet at dette midlet ikke er bra for insekter osv).
Banen

Kort om uken som har gått(23):
Det er blitt brukt mye tid på vanning og vanningsanlegget. Vi har byttet en del skadede sprinkler. Det vannes mye på grunn av det varme været. Vi bruker over 510 kubikk med vann i døgnet, til sammenligning tilsvarer det mer enn 90 lastebillass. Nivået i Ulleruddammen har sunket betraktelig og vi har begynt å sjekke ut alternativer dersom det varme været og tørkeperioden vedvarer.
På tross av intens vanning har vi noen gjenstridige tørkeflekker på greenene. Når det blir så varmt som vi har hatt det og med så mye stress (mye trafikk, klipping osv.) har gresset nok med å holde seg i live. Vi har gjødslet greenene også denne uken, samt at vi fortsatt klipper på 4 mm, for å gi greenene best mulig vilkår utfra situasjonen.

Fore greenene har blitt vertikalskåret, støtte sådd, klippet og dresset i uken som har gått. Dette er en viktig men tid og ressurs krevende prosess. Resultatene av denne jobben vil gi jevnere og friskere fore greener i tiden som kommer.
Fairwayene er blitt klippet og vannet i henhold til vanlig prosedyre.
Status på spillefeltene er at vi trenger nedbør for å få ønsket gress vekst og jevnere spilleforhold på alle våre spilleflater.
Vi har hatt besøk av vår gjødsels leverandør for å sjekke at vi gjør det som kan gjøres for å få de absolutt beste forhold utfra de rådende omstendigheter.
Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA VÅRE NABOER.

Uke 24:
Spille felt vil bli klippet etter behov, det er noen steder der det ikke er så mye vekst grunnet varmt og tørt vær.
Det vil brukes en del tid på vanning.
Vi skal om været tillater det vertikalskjære, støtteså og dresse greenene.
Jobben med å trimme gresset i vannveier og rundt dammer vil fortsette denne uken.

Banen

Kort om uken som er gått(Uke22).
Vi har ikke fått bukt med noen gjenstridige tørrflekker på greenene.
Men vi har fått bukt med de fleste tilløpene av dette på greenen på banen.
Dette jobber vi fortløpende med.
stimpen på greenen ligger rundt 8. det er et stykke igjen
å få en gjev ballrull, da det er felter som ikke er bra etter vinteren og så vi har noe utgang av tunrap gresset på greenen. Vi vil ta tak i dette når vi for litt annet vær enn det vi har nå, nå har gresset nok med å takle varmen og vårt tråkk.
Status på greener er at vi fortsatt klipper på 4 mm.
Vi har gjødslet greener med sprøyte til jord denne uken.
Staus på spillefeltene er vel at det grønnes litt men, vi trenger en dag med nedbør (beklager).
Vi har tatt ned 2 stk trær og en mast etter nettet på hull 13 etter oppfordring fra naboene. Baller som traff disse rikosjetter inn på eiendommene deres.
 
Vi alle må rope FORE når man mister ballen av synet og ut av spillefeltet.
DETTE ER EN OPPFORDRING FRA NABOER rundt banen.
 
Uke 23 vil vi utføre følgende
Klippe spillefelter.
Det vil bli benyttet en del tid på vanning.
(Det er deler av vannings anlegget som Ikke virker som det skal. Det er utfordringer vi må ha ekstern hjelp til. Det var meningen at de skulle komme i løpet av uken 22 men dette rakk de ikke).
Vi skal om været blir litt kaldere legge ned en del arb i forgreenene som trenger litt stell.
Og trimme gress i vannveier og de områdene som vi benytter gresstrimmer.

Banen

Uke mål 22

Viktig Vanning av banen starter 23.00. Og vi vill forsette å støtte vanne spilleflater der dette er mulig grunnet været vi har,
Det tar ca. 5 min pr sted. Om det er fairway vanning som går vil dette ta litt mer en 5 minutter

Kort om uken som har gått.
Rød tee 4 er fikset opp og vi er ferdig med de store grave oppgavene. Vi fikk lagt gress på noen steder der vi har gravet.
Status på greener er at vi fortsatt klipper på 4 mm.
Vi har gjødslet greener med granulet denne uken.
Vi klipper greener fortsatt på 4 mm.
Staus på spillefeltene er mer eller mindre uendret grunnet varmen.
Vi har vannet så mye vi tørr/kan denne uken.

Uke 22 vil vi utføre følgende.
Klippe spillefelter.
Det står igjen litt legging av gress.
Det vil bli benyttet en del tid på vanning da det begynner å komme noen tørkeflekker på greenen. Noe av dette kan være at tun rap gresset mener at det er for varmt og ikke trives.
Det er deler av vannings anlegget som Ikke virker som det skal. Så en del service på dette må til denne uken. Vi skal se om det blir tid til å trimme U/gress rund div kanter.

Banen

Uke mål 21

Viktig Vanning av banen starter 23.00 . Og vi vill forsette å støtte vanne støtte sådde greener,
Det tar ca. 5 min pr green. Så noe venting må påregnes.
 
Kort om uken som har gått.
Nytt utløp har kommet i dammen på hull 6. Vi har ikke fått justert nivået på vannet helt enda Vannspeilet ligger ca. 5 cm for laft nå, men dette kommer. Vi begynner å bli ferdig med «vårens» grave jobber.
Status på greener er at vi fortsatt klipper på 4 mm.
Vi har støttet sådd de greener med skader denne uken.
Dette ble gjort Tirsdag så dette vil ikke vise noe resultat enda.
Staus på de andre spillefeltene er mer eller mindre uendret.
Forgreener: kommer sakte men sikkert.
Tee: Kommer sakte men sikkert. Vi har valg å la utslagene stå lengre på samme sted da dette gir de andre feltene på tee bedre vekts vilkår.
Fairway: De er bra sett i lys av når snøen forsvant. Og vi ser spor etter skiløypene.
 
Det er en bedring å spore ang. antall nedslags merker denne uken Hippi.
 
Uke 21 vil vi utføre følgende.
Klippe spillefelter. Det står igjen litt grave arbeider som må sluttføres.
Klargjøring til legging av gress (vanning osv.), Og om vi får gress legge dette der vi skal det.
Tees skal gjødsles. Fikse siste flekk Green tee 1 og skader på Green 4.
 
Banen

Uke mål 20

Viktig Vanning av banen starter 2300
 
Kort om uken som har gått. Det som synes best er vel Rød tee 4 som vi valgte å ikke begynne på før uke 20. Og vi har ikke rukket å utbedre de kjøreskader i «ruff» enda. Ellers begynner det å gro bra i gresset.
Om vi begynner med greener:
Vi har senket klippehøyden ned til 4mm (onsdag), Vi klipper med singel klippere og annen vær dag. Vi har gjødslet med granulert, og dette medfører at vi må begynne å klippe vær dag ganske fort. Det spirer og gror i de områder som har vinterskader. Staus er vel at dette ikke blir helt bra før vi for støtte sådd og dette spirer.
Forgreener: kommer sakte men sikkert.
Tee: Kommer sakte men sikkert. Vi har valg å la utslagene stå lengre på samme sted da dette gir de andre feltene på tee bedre vekts vilkår.
Fairway: De er bra sett i lys av når snøen forsvant. Og vi ser spor etter skiløypene.
 
Liten bønn, grunnet stort press på banen nå, ser vi at det begynner å bli mange nedslagsmerker på greenene. Så om «alle » tar noen vil vi muligens komme ned på ett akseptabelt nivå 🙂
 
Så til uke 20
Grave arbeider vil forsette rundt på banen. Det er hull 4 rød tee/drenering hull 5/7. Med mulig oppstart av å legge om utløp på dam 6. Ellers blir det mye klipping på oss andre. Om vær og tid tillater det, begynner vi å støtte så der dette må gjøres.
 
Banen

Uke mål 19

Det er torsdag og vi har så langt fått gjort unna våre mål. Det er sprøyte gjødslet til jord på greener. Og vi har lagt på gjødsel på alle fairwayer, og det som var av ekstra gjødsel er spred rundt i ruffen der den har svak vekst i sesongen og der skigruppa har kjørt sine spor i vinter. Bunkere er nå ryddet og «raket» men et par er fortsatt ganske fuktige grunnet mye vann i grunnen enda. Vi driver nå å lufter greener med å injektere luft med en ( spesial) maskin vi har leid fra Grønnmo golfklubb. Dette arbeidet vil forsette inn i uke 19. Dresse kasser er ute og fylt. Gobeks skilt og tee klosser blir satt ut Fredag. Vi kommer til å klipp ned alle områder som lar seg klippe, greener/tee/app og fairwayer ( ruff er blitt kjørt i 2 dager men dette er mer for å kutte løv enn klipping av gress), greener vil også bli dresset og kjørt over med børste etter klipp. Hull/Flagge sette ut Lørdag morgen.

Så til uke 19.
Forsette å lufte greener. Vi skal rulle greener, mulig mandag. Vi vil nå starte opp en del grave arbeider som går på utfordringer i dreneringen som vi fikk i sesongen 2017 og sikker tidligere. Grøft som er mot vei foran Klubbhus skal graves dypere slik at greenen i hagen for bedre drenering. Rød (47) tee 4 skal strippes og avrettes. Så her blir det utslag fra matte 4-5 uker. Vi skal rydde opp i en del skader rundt i «ruffen» etter vinteren snømåking. Og så til slutt klippe spille arealer etter behov/vekst. Bunkere vil bli kjørt tirsdag og fredag.

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov. Ønske er ca 5 min vær 3 time ved pent vær og vind.

Banen

Uke mål 18

Først en kort sammenstilling av det som er blitt gjort på «banene» så langt i år. Alle maskiner vi benytter er det tatt service på. Alle agregater som vi benytter til klipping av gress er slipt og satt opp. Vi har ryddet trær på utsiden av tee 9 og Tee 13 og tynnet litt av trærne på tee 17.

Vi har som sikker alle andre golfbaner rundt oss fjernet sne og is fra greener. Tau og gjerder er nå tatt inn fra Banen ( står igjen på øvings områder og green i hagen). Det er byttet mange tau på master med sikkerhets nett. Vi har fram til nå gitt gjødsel til Greenene 5 ganger ( 4 ganger med Sprøyte og en gang med fast). Tee og Forgreener har også fått fast gjørsel en gang. Greener er rullet og klippet 1 gang med Singelklipper. Alle spille flater er (unntatt range som er for våt enda) er børstet opp for å «fjerne» dødt gress som ligger og hindrer friskt gress å kom opp. Hafslund nett har byttet Trafo kiosk ved nedgang til Tee 1 så her er det noen små endringer.

Liten status på banen:

Greener: Vi har som alle andre noen skader etter vinteren. De som er hardest angrepet er Green 1-11-12-13-16. Vi har støtte sådd og luftet disse feltene men, dette ser vi ikke noe resultat av før om et par uker. Men det spirer i de fleste skadede feltene så gresset er ikke dødt. Så vi er positive til at dette vil bli bra forholdsvis fort (men været er den beste hjelpen vi kan få nå).

Tees; har så smått begynt å grønnes

Fairway: har så smått begynt å grønnes

Forgreens: har så smått begynt å grønnes

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Så til Uke 18

Vi skal heise alle sikkerhets nettene. Klippe greener med Singel klippere ( 5mm høyde, normalt 3.5mm Juni og ut sesongen) Mandag/Fredag)

Om det blir mulig å fikse skader etter snøfresing øvings green Tee 1 og i hagen.

Dresse alle greener Fredag. Bunkere skal fikses opp etter Vinteren. Sette ut rest av Bane utstyr.

Pr i dag er det usikkert om det er mulig å klippe noe annet en Greener. Dette vil bli vurdert i løpet av uken.

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Banen

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer