I golfsesongen vil vi publisere viktig, oppdatert informasjon om banens tilstand, stimp og aktuelle banearbeider.

Uke mål 20

Viktig Vanning av banen starter 2300
 
Kort om uken som har gått. Det som synes best er vel Rød tee 4 som vi valgte å ikke begynne på før uke 20. Og vi har ikke rukket å utbedre de kjøreskader i «ruff» enda. Ellers begynner det å gro bra i gresset.
Om vi begynner med greener:
Vi har senket klippehøyden ned til 4mm (onsdag), Vi klipper med singel klippere og annen vær dag. Vi har gjødslet med granulert, og dette medfører at vi må begynne å klippe vær dag ganske fort. Det spirer og gror i de områder som har vinterskader. Staus er vel at dette ikke blir helt bra før vi for støtte sådd og dette spirer.
Forgreener: kommer sakte men sikkert.
Tee: Kommer sakte men sikkert. Vi har valg å la utslagene stå lengre på samme sted da dette gir de andre feltene på tee bedre vekts vilkår.
Fairway: De er bra sett i lys av når snøen forsvant. Og vi ser spor etter skiløypene.
 
Liten bønn, grunnet stort press på banen nå, ser vi at det begynner å bli mange nedslagsmerker på greenene. Så om «alle » tar noen vil vi muligens komme ned på ett akseptabelt nivå 🙂
 
Så til uke 20
Grave arbeider vil forsette rundt på banen. Det er hull 4 rød tee/drenering hull 5/7. Med mulig oppstart av å legge om utløp på dam 6. Ellers blir det mye klipping på oss andre. Om vær og tid tillater det, begynner vi å støtte så der dette må gjøres.
 
Banen

Uke mål 19

Det er torsdag og vi har så langt fått gjort unna våre mål. Det er sprøyte gjødslet til jord på greener. Og vi har lagt på gjødsel på alle fairwayer, og det som var av ekstra gjødsel er spred rundt i ruffen der den har svak vekst i sesongen og der skigruppa har kjørt sine spor i vinter. Bunkere er nå ryddet og «raket» men et par er fortsatt ganske fuktige grunnet mye vann i grunnen enda. Vi driver nå å lufter greener med å injektere luft med en ( spesial) maskin vi har leid fra Grønnmo golfklubb. Dette arbeidet vil forsette inn i uke 19. Dresse kasser er ute og fylt. Gobeks skilt og tee klosser blir satt ut Fredag. Vi kommer til å klipp ned alle områder som lar seg klippe, greener/tee/app og fairwayer ( ruff er blitt kjørt i 2 dager men dette er mer for å kutte løv enn klipping av gress), greener vil også bli dresset og kjørt over med børste etter klipp. Hull/Flagge sette ut Lørdag morgen.

Så til uke 19.
Forsette å lufte greener. Vi skal rulle greener, mulig mandag. Vi vil nå starte opp en del grave arbeider som går på utfordringer i dreneringen som vi fikk i sesongen 2017 og sikker tidligere. Grøft som er mot vei foran Klubbhus skal graves dypere slik at greenen i hagen for bedre drenering. Rød (47) tee 4 skal strippes og avrettes. Så her blir det utslag fra matte 4-5 uker. Vi skal rydde opp i en del skader rundt i «ruffen» etter vinteren snømåking. Og så til slutt klippe spille arealer etter behov/vekst. Bunkere vil bli kjørt tirsdag og fredag.

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov. Ønske er ca 5 min vær 3 time ved pent vær og vind.

Banen

Uke mål 18

Først en kort sammenstilling av det som er blitt gjort på «banene» så langt i år. Alle maskiner vi benytter er det tatt service på. Alle agregater som vi benytter til klipping av gress er slipt og satt opp. Vi har ryddet trær på utsiden av tee 9 og Tee 13 og tynnet litt av trærne på tee 17.

Vi har som sikker alle andre golfbaner rundt oss fjernet sne og is fra greener. Tau og gjerder er nå tatt inn fra Banen ( står igjen på øvings områder og green i hagen). Det er byttet mange tau på master med sikkerhets nett. Vi har fram til nå gitt gjødsel til Greenene 5 ganger ( 4 ganger med Sprøyte og en gang med fast). Tee og Forgreener har også fått fast gjørsel en gang. Greener er rullet og klippet 1 gang med Singelklipper. Alle spille flater er (unntatt range som er for våt enda) er børstet opp for å «fjerne» dødt gress som ligger og hindrer friskt gress å kom opp. Hafslund nett har byttet Trafo kiosk ved nedgang til Tee 1 så her er det noen små endringer.

Liten status på banen:

Greener: Vi har som alle andre noen skader etter vinteren. De som er hardest angrepet er Green 1-11-12-13-16. Vi har støtte sådd og luftet disse feltene men, dette ser vi ikke noe resultat av før om et par uker. Men det spirer i de fleste skadede feltene så gresset er ikke dødt. Så vi er positive til at dette vil bli bra forholdsvis fort (men været er den beste hjelpen vi kan få nå).

Tees; har så smått begynt å grønnes

Fairway: har så smått begynt å grønnes

Forgreens: har så smått begynt å grønnes

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Så til Uke 18

Vi skal heise alle sikkerhets nettene. Klippe greener med Singel klippere ( 5mm høyde, normalt 3.5mm Juni og ut sesongen) Mandag/Fredag)

Om det blir mulig å fikse skader etter snøfresing øvings green Tee 1 og i hagen.

Dresse alle greener Fredag. Bunkere skal fikses opp etter Vinteren. Sette ut rest av Bane utstyr.

Pr i dag er det usikkert om det er mulig å klippe noe annet en Greener. Dette vil bli vurdert i løpet av uken.

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Banen

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer