Lokale regler | Drobak Golf

a) Trær med støttepinner/merker

Trær med støttepinner/merker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

b) Ball som krysser offentlig vei
Ball som krysser offentlig vei merket out of bounds og som blir liggende på andre siden av veien er out of bounds, selv om ballen ligger på banen, regel 27-1

c) Vannhinder
Alle vannhinder og sidevannshinder er merket.

d) Steiner i bunker
Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1.

e) Maurtuer
Maurtuer defineres som grunn under reparasjon. Regel 25-1.

f) Luftledninger.
Hvis en ball treffer luftledning på hull 5 og 6 skal slaget annulleres og spilleren skal uten
straff spille en ball på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelig ballen sist ble spilt. Se regel 20-5

g) Avstandstaker/merker
Avstandstaker/merker er uflyttbare hindringer. Regel 24-2

h) Plugget ball
Området for fritak ved plugget ball etter Regel 25-2, gjelder hele spillefeltet.

i) Steinfylte dreneringsgrøfter
Steinfylte dreneringsgrøfter anses som grunn under reparasjon. Regel 25-1.

j) Avstandsmålere er tillatt brukt.
Utstyr som har tilleggsfunksjoner som høyde/temperatur etc. er ikke tillatt og straffes etter Regel 14-3

k) Skadede bunkerkanter (vannrenner)
er å betrakte som GUR. Gjelder kun ballen, ikke stance. Fritak etter regel 25-1b(ii)

GENERELL STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKALE REGLER:
SLAG: TO STRAFFESLAG; MATCH: TAPT HULL

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer