Banemannskap | Drobak Golf

bjorn_greenkeeper

Bjørn Fleisje.
Greenkeeper.

Ansatt siden 2002.

Faglig kompetanse:
GUB og VUB: Grundutbilding banpersonal og Viderutbilding Banpersonal i regi av Svenska Golfforbundet.
Gress for Golfbaner, Skandinavisk distanse kurs.
Årlig Gresskurs i regi av Norges Greenkeeper forbund siden 2004.

 

 

Lars

Lars Chr. Eriksen
Leder banemannskap, maskinansvarlig og vaktmester.
Ansatt siden 2014.
Utdannet Snekker og vaktmester, maskinkyndig.

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer