Arbeidskalender | Drobak Golf

Uke mål 18

Først en kort sammenstilling av det som er blitt gjort på "banene" så langt i år. Alle maskiner vi benytter er det tatt service på. Alle agregater som vi benytter til klipping av gress er slipt og satt opp. Vi har ryddet trær på utsiden av tee 9 og Tee 13 og tynnet litt av trærne på tee 17.

Vi har som sikker alle andre golfbaner rundt oss fjernet sne og is fra greener. Tau og gjerder er nå tatt inn fra Banen ( står igjen på øvings områder og green i hagen). Det er byttet mange tau på master med sikkerhets nett. Vi har fram til nå gitt gjødsel til Greenene 5 ganger ( 4 ganger med Sprøyte og en gang med fast). Tee og Forgreener har også fått fast gjørsel en gang. Greener er rullet og klippet 1 gang med Singelklipper. Alle spille flater er (unntatt range som er for våt enda) er børstet opp for å "fjerne" dødt gress som ligger og hindrer friskt gress å kom opp. Hafslund nett har byttet Trafo kiosk ved nedgang til Tee 1 så her er det noen små endringer.

Liten status på banen:

Greener: Vi har som alle andre noen skader etter vinteren. De som er hardest angrepet er Green 1-11-12-13-16. Vi har støtte sådd og luftet disse feltene men, dette ser vi ikke noe resultat av før om et par uker. Men det spirer i de fleste skadede feltene så gresset er ikke dødt. Så vi er positive til at dette vil bli bra forholdsvis fort (men været er den beste hjelpen vi kan få nå).

Tees; har så smått begynt å grønnes

Fairway: har så smått begynt å grønnes

Forgreens: har så smått begynt å grønnes

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Så til Uke 18

Vi skal heise alle sikkerhets nettene. Klippe greener med Singel klippere ( 5mm høyde, normalt 3.5mm Juni og ut sesongen) Mandag/Fredag)

Om det blir mulig å fikse skader etter snøfresing øvings green Tee 1 og i hagen.

Dresse alle greener Fredag. Bunkere skal fikses opp etter Vinteren. Sette ut rest av Bane utstyr.

Pr i dag er det usikkert om det er mulig å klippe noe annet en Greener. Dette vil bli vurdert i løpet av uken.

Ps. Det vannes på banen sporadisk etter behov.

Banen

Uke 39

Uke Stikkluft 39
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 184
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Sjekk Banestatus Green 6
Lufte Green Solide Tinner 8mm Green 6
Vibro Børste Greener Green 4
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 4
Børste dugg Grreener Green 0
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

 

Uke 38

Uke 38
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 185
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Sjekk Banestatus Green 6
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 9
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Avspenningsmiddel Tee Tee 0
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

Uke 37

Uke
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 179,5
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Sjekk Banestatus Green 6
Lufte Green Solide Tinner 8mm Green 4,5
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 9
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

 

Uke36

Uke Gjødsel flytende
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 197
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Vertikalskjæring Green Green 5
Oversåing Greener Green 4
Sjekk Banestatus Green 6
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 4
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

Uke 35

UKE 35
Arbeidsplan 2015 Gruppe Timer Uke
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Sjekk Banestatus Green 6
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 9
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Gjøsle Tee (0.7 ha) Tee 4
Gjøsle App.  ( 0.8 ha) Tee 4
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

Uke 34

UKE 34 Flytende gjødsel
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 184
Arbeidsplan 2015 Gruppe Timer Uke
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Sjekk Banestatus Green 6
Lufte Green Solide Tinner 8mm Green 5
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 9
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Gjøsle Tee (0.7 ha) Tee 0
Gjøsle App.  ( 0.8 ha) Tee 0
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

Uke 33

Drøbak 17.08.2016

NB! Grunnet tett turnerings program de kommende uker med Klubbmesteskap og Politimesterskap, samt nylig avsluttet LETAS turnering, benytter vi morgendagen og fredagen til å dresse og lufte Grennene. Det vil i denne prosessen bli valset, men det kan muligens bli litt langsommere Greener.

Viser vi hverandre hensyn, går dette smertefritt. På forhånd takk for at dere viser hensyn 🙂

Bjørn

UKE 33
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 225,5
0 0
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 6
Børste dugg Fairway Fairway Ruff 3
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Ugress bekjemping/sprøyting Green 3,5
Sjekk Banestatus Green 6
Lufte Green Solide Tinner 8mm Green 6
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 8
Børste dugg Grreener Green 10
Klipping Green Green 15
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Klipping tee/forgreener Tee 24
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 10
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

 

Uke 32

Denne uken vil det bli klippet og rullet til tidvis andre tider enn vanlig grunnet turneringen som starter på onsdag.

NB! Banen vil grunnet turneringen være stengt fra onsdag til etter turneringen på lørdag.

Uke 32
Raking av bunkere 17
Bunkerkanter 7,5
Øvningsområde 4
Klipping Fairway 25,5
Klipping Semi 8
Styre slitasje med markeringer 2
Klippe Ruff 30
Sjekk Banestatus 6
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken 9
Klipping Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk 5
Klippeaggregat smøres hver uke 5
Justering av aggregat 2,5
Service maskiner og utstyr 2,5
Klipping tee/forgreener 12
Klipping "greener" range 4
Støtteså og reparere tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong 1
Tømme søppel 9
Rydd/vask Låven Fredager 1

Uke 31

Uke 31
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 199
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Børste dugg Fairway Fairway Ruff 4
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Oversåing Greener Green 2
Sjekk Banestatus Green 6
Dresse greens m. app. Green 3
Lufte Green Solide Tinner 8mm Green 3
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 9
Børste dugg Grreener Green 5
Gjødsle Green Bladgjødsling Green 4
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1
Kontroll - rep: sprinklere & dekodere Vann 3

 

Uke 30

Uke 30
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 206
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Renovere bunkere Bunker 3
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Børste dugg Fairway Fairway Ruff 3
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Sjekk Banestatus Green 6
Dresse greens m. app. Green 4
Lufte Green Solide Tinner 8mm Green 6
Vibro Børste Greener Green 4
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 4
Børste dugg Grreener Green 6
Gjødsle Green Bladgjødsling Green 4
Avspenningsmiddel Flytende Green 6
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

 

 

Uke 29

Total bemanning Uke 29 6X37,5t= 225 Timer 214
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Børste dugg Fairway Fairway Ruff 10
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff q 30
Oversåing Greener Green 5
Sjekk Banestatus Green 6
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 9
Børste dugg Grreener Green 12
Klipping Green Green 18
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Klipping tee/forgreener Tee 18
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

Uke 28

Uke28 Gjødsel flytende
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 206
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Børste dugg Fairway Fairway Ruff 5
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Vertikalskjæring Green Green 10
Oversåing Greener Green 2
Sjekk Banestatus Green 6
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 9
Børste dugg Grreener Green 10
Gjødsle Green Bladgjødsling Green 4
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

Uke 27

Uke 27
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 188
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Arbeidsplan 2016 Uke 27 Gruppe Timer Uke
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Sjekk Banestatus Green 6
Dresse greens m. app. Green 4
Lufte Green Solide Tinner 8mm Green 6
Vibro Børste Greener Green 4
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 8
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 1
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

NB! Grunnet været ble ikke greener luftet og dresset som planlagt forrige uke, så vi tar det til uken.

Uke 26

Uke 26
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 224,5
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 10
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Oversåing Greener Green 3
Sjekk Banestatus Green 6
Dresse greens m. app. Green 3,5
Lufte Green Solide Tinner 8mm Green 4,5
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 9
Gjøsle Green Granulert (1.2 ha) Green 4
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 12
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Justering av aggregat Maskin 2,5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Dresse tees Tee 2,5
Gjøsle App.  ( 0.8 ha) Tee 3
Klipping tee/forgreener Tee 21
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Ettersyn/vedlikehold baneutstyr i sesong vakt 6
Tømme søppel Vakt 9
Rydd/vask Låven Fredager Vakt 1

Uke 25.

Vil følgende arbeid utføres.

Uke 25
Total bemanning 6X37,5t= 225 Timer 221
Kolonne1 Kolonne3 Kolonne5
Raking av bunkere Bunker 17
Bunkerkanter Bunker 7,5
Øvningsområde Fairway Ruff 4
Justere settninger Fairway Ruff 0
Klipping Fairway Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 30
Sjekk Banestatus Green 3
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken Green 9
Gjødsle Green Bladgjødsling Green 5
Avspenningsmiddel Flytende Green 2
Klipping Green Green 12
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke Maskin 5
Service maskiner og utstyr Maskin 2,5
Figurklipping/sprøyting sum 2
Gjøsle App.  ( 0.8 ha) Tee 4
Klipping tee/forgreener Tee 12
Klipping "greener" range Tee 4
Støtteså og reparere tee Tee 6
Vedlikehold byggningsmasse Vakt 6
Tømme søppel Vakt 9
Strimme vannkanter og bekker/kanter Vedlikehold baneutstyr "Off season" 30
Male Container (Det blå til gråhvitt) Vakt 4

Uke 24.

Vil følgende arbeid utføres.

Uke Gjødsel flytende
Total bemanning  Uke 24 238
Raking av bunkere 2 Bunker 17
Renovere bunkere 3 Bunker 7,5
Bunkerkanter 4 Bunker 7,5
Øvningsområde 8 Fairway Ruff 4
Justere settninger 12 Fairway Ruff 2
Klipping Fairway 17 Fairway Ruff 25,5
Klipping Semi 18 Fairway Ruff 8
Styre slitasje med markeringer 20 Fairway Ruff 2
Klippe Ruff 22 Fairway Ruff 30
Sjekk Banestatus 28 Green 2
Rulle Greener Tru-Turf, 1 til 2 x uken 35 Green 8
Gjødsle Green Bladgjødsling 38 Green 4
Avspenningsmiddel Flytende 40 Green 1
Klipping Green 41 Green 15
Hullbytte Annen hver dag, teemarkør annen hver dag 42 Green 6
Maskiner vaskes alltid etter bruk 47 Maskin 5
Klippeaggregat smøres hver uke 48 Maskin 2
Justering av aggregat 50 Maskin 1
Service maskiner og utstyr 51 Maskin 2,5
Figurklipping/sprøyting 64 sum 1
Gjøsle App.  ( 0.8 ha) 72 Tee 4
Klipping tee/forgreener 74 Tee 15
Klipping "greener" range 75 Tee 1
Støtteså og reparere tee 76 Tee 3
Vedlikehold byggningsmasse 81 Vakt 1
Tømme søppel 82 Vakt 4
Rense dammer og bekker 95 15
Strimme vannkanter og bekker 98 21
Avstandsmerker ut ( rest Blå) 144 3
Male Container (Det blå til gråhvitt) 145 4

 

Drøbak 03.06.2016

Kommende uke vil vi stikklufte og dresse greenene, dette utgikk denne uken, da været ga oss mulighet til å vertikalskjære greenene. Tees vil bli gjødslet. Vi jobber med å få opp gress på tynne områder, her vil det sås og dresses. Vi forventer et langt bedre dekke på diss feltene i løpet av 2 til 3 uker. Ellers kan nevnes at vi shaper om Fairway 2 og 12, vi har startet på hull 2. Her har vi begynt å klippe ned roughen foran vannet og nærmere broen på greensiden, vi klipper også ned til høyre for forgreenen, dette for å promotere spill rett over vannet. På hull 12 vil vi klippe ned nærmere tee'et, og trekke Fairwayen nærmere tee'et. Renoveringen av Green 1 har gått meget bra, Greenen er klippet både i dag og igår. Nå gjenstår stikklufting og en lett dressing, så må den få litt mer tid til å spire skikkelig og gro seg til. Vi ser for oss at den er spillbar om ca. 2 uker med den værprognosen vi har nå. Mer informasjon kommer.

Ugressbekjempingen er nå utført, da været endelig har spilt på lag med oss.

Med det været vi har nå, vil dagvanning kunne forekomme. Jeg vil selvfølgelig vise så mye hensyn som mulig:)

Drøbak 27.05.2016

Til uken vil greenene bli stikkluftet og dresset igjen, planen er å få gjort dette på tirsdag. Vi starter med dette tidlig på morgenen, slik at vi er til hinder for færrest mulig spillere. Renoveringen av green 1 går etter planen nå, når vi har fått godvær. Sanden er børstet inn, så nå gjenstår såing, valsing, gjødsling og vanning. Vi vil igjennom sesongen basere oss på å valse greenene 2 ganger i uken, dette for å opprettholde jevnhet og god ballrull.

 

Drøbak 20.05.2016

Renovering av Green er påbegynt, og fortsetter til uken. Vi vil også vertikalskjære Greenene til uken, sannsynligvis 9 og 9 etter lunch, da arbeidet gir best resultat ved en tørr overflate. Ugressbekjempingen har blitt utsatt grunnet for mye vind, dette vil bli utført så snart været tillater det.

 

Drøbak 13.05.2016

Til uken vil vi starte renoveringen av green 1, som nevnt tidligere vil da gamle green tas i bruk. Ugressbekjempingen vil forhåpentlig sluttføres i løpet av uken, dog litt avhengig av vær og vind. Ellers vil vanning av nylagt gress og nysådd ha høy prioritet. Vi har også noen områder igjen å så, håper vi rekker dette også.

Drøbak 06.05.2016

Til uken vil vi overså greene. Når vi gjør dette vil de også dresses, børstes og valses. Planen er å få gjort dette tirsdag 10. Det er også planlagt og stikklufte og valse utslagsstedene til uken.             Alle spilleflater er gjødslet, så nå begynner vi også med ugressbekjemping, dette vil bli utført svært tidlig på morgenen. Dette for å skåne både spillere og insekter.                                                   Varmen er endelig kommet, vi ser begynnende spiring under duken ved hull 6, det nylagte gresset ved green 6 og ved green 8 har også begynt å rote seg. Så dette ser meget bra ut.        Renoveringen av green 1 er utsatt til uke 20, dette pga. Østlands Tour. Vi ser for oss at vi er i gang med dette arbeidet onsdag den 19.

 

Drøbak 29.04.2016

Hull 1.
Her har vi fått aksept for en kraftig renovering av green 1. Grunnen til at dette er nødvendig, er at det er benyttet vekstmasse med for høy andel finstoff da greenen ble anlagt. Vi vil derfor dyp stikklufte greenen, dresse tungt, så, børste, valse, gjødsle og til sist duklegge greenen.
Med dette vil vi få `transportkanaler` for vann ned gjennom vekstmassen og inn i dreneringen. Dette er særdeles viktig, da det har stått for mye vann i vekstmassen grunnet den høye andelen finstoff. Vi ser for oss at greenen forblir duklagt i ca. 3 uker, dette er dog temperaturavhengig.
Arbeidet starter nå til uken.
NB! Under arbeidsperioden vil gamle green 1 bli tatt i bruk, arbeidet med å klargjøre denne er i gang.

Hull 6.
Her har vi gravd ned ny kum for håndtering av utløpet fra dammen. Den nye kummen/ utløpet er lagt mot Tee 5, dette for å få sirkulasjon i dammen, da vannet til nå har vært svært stillestående. Utløpet er ikke åpnet, da massene må få satt seg. Kommer tilbake med informasjon vedrørende utløpet.
I samme omgang har vi shapet om området rundt greenen, dette for å få flere inn og utganger, slik at vi ved styrt trafikk kan minske slitasjen i greenområdet. Bunkeren bak på høyre side er fjernet, Golfforbundet ved Pål Mellebye er kontaktet i forbindelse med dette, og arbeidene som er utført vil ikke få noen innvirkning på Slopen av banen.
Området er gresslagt, og blir nå duklagt, for å oppnå raskest mulig roting av gresset.
Det Shapede området på høyre side av dammen blir sådd til, gjødslet og duklagt. Shapingen her er for å få bukt med det våte, sumpaktige, området det har vært. Slik at det også her blir spillbart.
Arbeidet sluttføres i løpet av kommende uke.

Hull 8.
På høyre side av green 8 har vi vært nødt til å heve terrenget bak bunkeren mot Tee 9.
Terrenget har opp gjennom årenes løp sunket og vanningsanlegget var på vei opp gjennom overflaten. Det er nå anlagt en noe bredere trasse mot Tee 9, dette for å få området spillbart, og det blir også en naturlig vei ut fra greenen for de med bærebag. Noe som igjen vil være med på å fordele slitasjen rundt greenområdet.
Arbeidet sluttføres nå.

Hull 11.
Den bittelille greenside bunkeren på venstre side er blitt fjernet. Den var vært svært lite `brukt`.
Her som ved Hull 6, er NGF kontaktet.
Arbeidet sluttføres til uken

Hull 15.
De tre store Popplene bak Greenen er blitt fjærnet. Dette av to årsaker. For det første skygget de for greenen, noe som har forårsaket dårlig vekst i bakkant av greenen. Dernest fordi de var farlige for trafikken på Vestre Åslundsvei. Disse trærne ble i sin tid plantet av klubben, og at valget falt på Poppel var antakelig for dens raske vekst.
Vi hadde tre rotvelter, og ett tre som knakk tvers av nede ved Tee 3 for to år siden. I tillegg har ett brukket og falt tvers over green 1, samt en rotvelt på hull 4.
Bunkeren bak greenen mot vollen er blitt fjernet, denne blir sådd til uken.
Her som ved Hull 6, er NGF kontaktet.

Ut over dette vil Fairways og Tees gjødsles til uken, vi ser for oss at dette ikke vil påvirke spillet nevneverdig. Klipping og valsing utføres fremdeles etter behov, da vi som tidligere nevnt venter på varme og mer vekst.

 

Drøbak 27.04.2016

Gresset som skal legges bak hull 6 kom i ettermiddag, dette begynner vi å legge i morgen. Vi vil gjødsle og duklegge dette for å få gresset til å rote seg raskest mulig. Høyre side av vannet vil vi så, gjødsle og duklegge. Hull 1 har vi fått aksept for å stenge for omfattende renovasjon. Dette pga. for mye finstoff i vekstmassen. Vi vil dyp stikklufte, dresse tungt, så, valse og duklegge. Under perioden det er stengt vil gamle green 1 benyttes som provisorisk green. Videre vil vi gresslegge på høyre side av green 8, deretter går vi på med såing av diverse felter vi har gravd. Foreløpig klippes og valses det etter behov, da veksten ikke har kommet skikkelig igang gr. lav temperatur. Greener og Forgreener er gjødslet, Teene er dresset, etter gressleggingen vil vi gjødsle Tees og Fairwayer. Dette ser vi for oss at vi kommer igang med til begynnelsen av kommende uke.

Drøbak 18.04.2016

Vi går nå igang med å så til de bare flekkene rundt om på banen vår, det vil bli lagt på matjord og sådd i denne. Sluttføring av gravearbeidene er  i gang, med påfølgende gresslegging. Vi ruller og klipper spillefeltene etter behov, da veksten ikke er skikkelig igang ennå ( 7.1 grader i greenene idag). I løpet av denne og neste uke har vi planer om å få gjødslet hele banen. Vi er nå igang med rutinemessig hullskifting, tee boks flytting og raking av bunkere. Greener rulles og klippes etter behov, dvs. vekst. Dette gjelder også for Tee, Foregreen og Fairway.

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer