Trefelling

Et stort tre som stod på hull 2 langs Ulleruddammen måtte fjernes for å ivareta sikkerheten for turgåere, golfspillere og banen. I tillegg til at treet var hult, var rotsystemet i ferd med å miste grepet. Head GK, etter befaring med Arborist, kom frem til at det dessverre ikke var noen annen utvei enn felling. Dette er uheldig med tanke på hullets layout og vanskelighetsgrad, men sikkerheten på anlegget vårt må alltid komme først.

Årsak og forklaring til tre felling på banen:

Vi har hatt en befaring med Arborist (Meum Service og Trepleie/Drøbak Hageservice) vedrørende trærnes helsetilstand i henhold til sikkerhet og videre vedlikehold, tilbakemeldingen fra befaringen ligger til grunn for tiltakene.

Leder i banekomiteen er informert og har gitt sin aksept på vegne av banekomiteen.

Treet på hull 2 ble felt grunnet sikkerhet, treet hadde store råteskader (Bilder vedlagt).

Poppelen foran green 17 er tatt ned, også denne av sikkerhetshensyn (Bilder vedlagt).

Beskjæring av døde grener på eiker ved green 1 er påbegynt.

De to store Poplene på høyre side av fairway 2 vil erstattes med Agnbøk vi har stående ved utslaget på hull 2, da poplene er skadet og derfor i fare for å velte.

To store Popler til venstre for green 6 må også tas ned, som erstatning for disse ser vi for oss å plante Hjertetre el.l., men dette skal diskuteres og endelig avklares.

3 små trær på Driving Rangen vil også bli fjernet.

 

 

 

 

 
Felt tre på hull 2 viser synlig råte i midten av treet.

 

 

 

 

 

 

 

Felt tre på hull 17 viser morken bruddflate nedover i treets lengderetning.
Mvh Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper
Drøbak golfklubb

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer