Head Greenkeeper informerer

Drøbak 03.12.2014

Hei alle sammen.

Her er et lite sammendrag av noe av det arbeidet som er utført til nå etter banen stengte for i år:
Alt av baneutstyr som tee-skilt, skilt, stikker og avstandsmerker, ball- og køllevaskere, flagg og teebokser m.m. og er tatt inn for vedlikehold og oppbevaring. Greener, Tees og Fairways er blitt luftet, i tillegg er greener samt Tee 6 og 8 pluss Target Greener på rangen gjæret av. Dammene likeså.
Vanningsanlegg er tømt og blåst og sugeledningen er tatt inn. Alle nett på banen er firt, rullet opp og samlet inn. Benker er tatt inn og demontert for pussing og maling. Mange av trærne er blitt beskåret.
Øya rundt green 1 er ryddet og klipt ned, her vil vi jevne ut området slik at det med tid vil få et mer parklignende uttrykk. Ellers er det ryddet kraftig fra trafostasjon og ned bak tee 1, rundt Tee 7 hvor det grodde igjen med busk og kratt, og på yttersiden av Tee 3 mot vei.
Nylig har vi påbegynt utbedringer av perifer-områder på banen, da vi har fått masser fra byggeprosjektet på Seiersten. I første omgang dreier det seg om å jevne ut ujevne veiskuldre langs hull 10 og 12, slik at disse med tid vil bli klippbare som rough. Dette vil heve det estetiske utrykket samt gjøre vedlikeholdet langt enklere. Vi fortsetter dette arbeidet utover, så lenge det er masse å få fra byggeprosjektet på Seiersten.

 

Bjørn Fleisje
Headgreenkeeper

Bak og på siden av Tee 7 Bak og på siden av Tee 7_2 Før og etter rydding og klipping bak Tee 3 Før og etter rydding og klipping bak Tee 3_2 Masser fra Seiersten til utbedring av veiskulder langs hull 12 Masser fra Seiersten til utbedring av veiskulder langs hull 12_2 Øya rundt green 1 etter rydding Øya rundt green 1 etter rydding_2

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer