Head greenkeeper informerer

29. april 2016

Hull 1.
Her har vi fått aksept for en kraftig renovering av green 1. Grunnen til at dette er nødvendig, er at det er benyttet vekstmasse med for høy andel finstoff da greenen ble anlagt. Vi vil derfor dyp stikklufte greenen, dresse tungt, så, børste, valse, gjødsle og til sist duklegge greenen.
Med dette vil vi få `transportkanaler` for vann ned gjennom vekstmassen og inn i dreneringen. Dette er særdeles viktig, da det har stått for mye vann i vekstmassen grunnet den høye andelen finstoff. Vi ser for oss at greenen forblir duklagt i ca. 3 uker, dette er dog temperaturavhengig.
Arbeidet starter nå til uken.
NB! Under arbeidsperioden vil gamle green 1 bli tatt i bruk, arbeidet med å klargjøre og sikre denne er i gang.

Hull 6.
Her har vi gravd ned ny kum for håndtering av utløpet fra dammen. Den nye kummen/ utløpet er lagt mot Tee 5, dette for å få sirkulasjon i dammen, da vannet til nå har vært svært stillestående. Utløpet er ikke åpnet, da massene må få satt seg. Kommer tilbake med informasjon vedrørende utløpet.
I samme omgang har vi shapet om området rundt greenen, dette for å få flere inn og utganger, slik at vi ved styrt trafikk kan minske slitasjen i greenområdet. Bunkeren bak på høyre side er fjernet, Golfforbundet ved Pål Mellebye er kontaktet i forbindelse med dette, og arbeidene som er utført vil ikke få noen innvirkning på Slopen av banen.
Området er gresslagt, og blir nå duklagt, for å oppnå raskest mulig roting av gresset.
Det Shapede området på høyre side av dammen blir sådd til, gjødslet og duklagt. Shapingen her er for å få bukt med det våte, sumpaktige, området det har vært. Slik at det også her blir spillbart.
Arbeidet sluttføres i løpet av kommende uke.

Hull 8.
På høyre side av green 8 har vi vært nødt til å heve terrenget bak bunkeren mot Tee 9.
Terrenget har opp gjennom årenes løp sunket og vanningsanlegget var på vei opp gjennom overflaten. Det er nå anlagt en noe bredere trasse mot Tee 9, dette for å få området spillbart, og det blir også en naturlig vei ut fra greenen for de med bærebag. Noe som igjen vil være med på å fordele slitasjen rundt greenområdet.
Arbeidet sluttføres nå.

Hull 11.
Den bittelille greenside bunkeren på venstre side er blitt fjernet. Den var vært svært lite `brukt`.
Her som ved Hull 6, er NGF kontaktet.
Arbeidet sluttføres til uken.

Hull 15.
De tre store Popplene bak Greenen er blitt fjærnet. Dette av to årsaker. For det første skygget de for greenen, noe som har forårsaket dårlig vekst i bakkant av greenen. Dernest fordi de var farlige for trafikken på Vestre Åslundsvei. Disse trærne ble i sin tid plantet av klubben, og at valget falt på Poppel var antakelig for dens raske vekst.
Vi hadde tre rotvelter, og ett tre som knakk tvers av nede ved Tee 3 for to år siden. I tillegg har ett brukket og falt tvers over green 1, samt en rotvelt på hull 4.
Bunkeren bak greenen mot vollen er blitt fjernet, denne blir sådd til uken.
Her som ved Hull 6, er NGF kontaktet.

Ut over dette vil Fairways og Tees gjødsles til uken, vi ser for oss at dette ikke vil påvirke spillet nevneverdig. Klipping og valsing utføres fremdeles etter behov, da vi som tidligere nevnt venter på varme og mer vekst.

Mvh Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Hull 6_2 290416

Hull 6

 

Hull 6 290416

Hull 6

 

Hull 8 290416

Hull 8

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer