Innkalling Årsmøte senior herrer 50+ | Drobak Golf

Innkalling Årsmøte senior herrer 50+

Innkalling til årsmøte mandagsgolfen for seniorer for 2017 i DGK
Innkalles: Alle medlemmer 50+
Tid: 28. september 2017 kl. 18:00 til kL. ????
Sted: Klubbhuset til DGK

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
3. Valg av 2(to)personer til å undertegne protokollen
4. Orientering om klubbens situasjon ved sesongslutt v/Jens Gilboe
5. Orientering om den kommende Haug-sesongen ved v/Odd A Gilboe
6. Vedta retningslinjer for seniorkomiteen og mandagsgolfen for seniorer
7. Årsberetning
8. Fastsette regnskapet for 2017
9. Vedta anvendelse av årsoverskuddet for 2017
10. Vedta budsjett for 2018
11. Behandle innkomne skriftlig formulerte forslag
12. Vedta terminlisten for 2018
13. Avslutte årsmøtet

Etter årsmøtet foretas premiering, overrekkelse av gaver som takk til gode hjelpere og til slutt en avslutningsfest.

Vel møtt

Drøbak, 26. september 2017
Seniorkomiteen

INFORMASJON

DRØBAK GOLFKLUBB

Belsjøveien 50 – 1445 Drøbak
E-post: dgk@drobakgolf.no
Tlf. 64 98 96 50
Ta meg hit (kart)

Green fee:

Hverdager:            fra kr 450,-
Helg/Helligdager: fra kr 490,-

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer