1. Påmeldingstiden er fra mandag kl. 09:00 til torsdag kl. 20:00
 1. Startlisten blir sendt på mail fredag til alle påmeldte.
 1. Påmelding og betaling blir online (nytt av året), mer info om dette kommer senere. Det blir meget enkelt og sterkt ønskelig fra så vel administrasjonen som komiteen.
 1. Startkontingenten er øket til kr 75,- grunnet større utgifter og at det er ca.: 15 år siden den forrige prisen ble satt (økningen utgjør kr 1,70 pr år), neste regulering blir om 5 år. Startkontingenten er øket grunnet økte kostnader (premiering, online avgift etc.). Vår intensjon er at et eventuelt overskudd skal godskrives seniorspillerne ved f.eks. sponsing av bilbruk, støtte til representasjonspillere o.l. Forslag fra komiteen behandles og vedtas under årsmøtet på avslutningsfesten i september.
 1. Premieringen hver mandagsgolf er følgende for hver klasse: 1. premie (2 vinflasker), 2. premie (1 vinflaske) og 3. premie (en pakke med tre golfballer).
 1. Klasseinndeling er følgende: A klassen fra HCP 0,00 til 21,50, B klassen fra HCP 21,60 til 54,00. Spillere med HCP over 36 blir i resultat beregningen satt til HCP 36. Klassen den enkelte spiller tilhører ved første spilte mandagsgolf, skal beholdes under hele turneringsåret.
 1. Spillere som har forbedret HCP og krysset grensene for klasseinndelingen, skal anføre dette i MERKNADSFELTET på hver påmelding.
 1. Alle som fyller 50 år i 2017 kan delta på alle mandagsgolfene.
 1. Lumbagogolf er for spillere som må spille på ettermiddagen. Roy Barth Gundeid er kontaktperson (mail diabarthen@gmail.com).
 1. Etter anmelding vil bare bli tillatt i spesielle tilfeller (sykdom). De må vise betalingsdokumentasjon (nettbetaling, vipps, kort m.m.) i «Golfbua» på spilledagen.
 1. Registrering med utlevering av scorekort foregår i «Golfbua» fra kl. 08:00 til kl. 08:45 på spilledagen.
 1. Man kan endre og slette påmeldingen og dermed også betalingen innen kl. 20:00 på torsdagen.
 1. Hvis det blir avlysning av en turneringsdag, vil alle påmeldte få GRATIS KAFFE OG VAFFEL NESTE MANDAG.  Dette gjelder også de som må melde avbud pga. sykdom.
 1. Dere som trenger bil, må melde dette i MERKNADSFELTET på påmeldingen.

Dere som ønsker det, kan delta på senior golf turneringer som blir arrangert av NGF, kontakt Roy Barth Gundeid.

Vel møtt til en spennende sesong.

Drøbak. 22. mars 2017

Golfkomiteen:
Jan Wold
Sigurd Haslerud
Hans-Erik Boug

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer