Velkommen til sesongen 2017

senior-herre-golf

Seniorgruppen er åpen for spillere som har fylt 50 år. Mellom 100  og 110 spillere var  med på våre arrangementer i 2017. Miljøet er sosialt og uhøytidelig, men konkurranselysten er i høy grad til stede. Som det fremgår av informasjonen nedenfor har vi også i år en innholdsrik terminliste.

 

Retningslinjer Mandagsgolfen finner dere her

Ledergruppen

  • Jan Wold, janwold48@gmail.com – tlf. 951 15 142
  • Sigurd Haslerud, hasler@online.no – tlf. 992 63 443
  • Hans-Erik Boug, heboug@online.no – tlf. 901 26 691

Mandagsgolfen – formiddag
Kontaktpersoner: Ledergruppen
Mandagsgolfen er selve «ryggraden» i seniorenes terminliste, så vel sportslig som økonomisk – og ikke minst sosialt.
Årets turneringer starter tirsdag 2. mai, og avsluttes mandag 25. september. Påmelding skjer i Golfbox. (Se terminliste under)
Klasseinndeling er følgende: A klassen fra HCP 0,00 til 21,50, B klassen fra HCP 21,60 til 54,00. Spillere med HCP over 36 blir i resultatberegningen satt til HCP 36. Klassen den enkelte spiller tilhører ved første spilte mandagsgolf, skal beholdes under hele turneringsåret.
De syv beste ordinære rundene teller for resultatberegningen for hele sesongen. Premiering skjer på seniorgruppens Årsmøte.

Også i år går damene samtidig med oss, shotgunstart kl. 09.03.

Mandagsgolfen – ettermiddag
Kontaktperson: Roy Barth Gundeid, diabarthen@gmail.com,  tlf. 907 38 778

For seniorer som ikke har anledning til å spille om formiddagen, blir det arrangert mandagsturneringer om ettermiddagen, med start kl. 16.06.. Påmelding gjøres i Golfbox. Resultatene fra ettermiddagen inkluderes i resultatlisten fra formiddagsturneringen. Ettermiddagsspillerne er også med i seniorgruppens konkurranse om de syv beste rundene for sesongen.

Senior matchplay
Kontaktperson: Patrick McCarthy, patri-m@online.no, tlf. 915 21 062

Vi har egen intern matchplay-konkurranse for Seniorgruppen. I 2015 deltok 53 spillere. Påmelding skjer ved starten av sesongen enten i Golfbox eller på tavlen i klubbhuset. Det spilles i 2 klasser, definert når påmeldingslisten lukkes. Startkontingent er kr 50,- og gjelder for hele konkurransen. Betaling gjøres i Proshopen, som har en liste for å notere når innbetalingen skjer. Instruks for gjennomføringen av konkurransen henger på tavlen i klubbhuset.

Lagmatcher internt
Kontaktpersoner:
Match mot DGKs damer Kristi himmelfarts dag: Odd Gilboe, odd.gilboe@online.no tlf. 928 59 361
Match med DGKs damer: Karl Kristian Hauger, kalle.hauger@gmail.com tlf: 915 30 860
Match mot DGKs herrer: Jan-Erik Keim, jekeim@online.no tlf: 473 83 743

Internt i klubben spiller senior herrer lagmatcher mot Juniorene, Damene, Herrene og med Damene.

Lagmatcher eksternt
Kontaktpersoner:
Match mot Bærum: Ørnulf Theodorsen, theo@costaferie.no, tlf. 958 30 051
Match mot Moss/Rygge: Jan-Erik Keim, jekeim@online.no tlf: 473 83 743
GolfRingen mot Mørk, Oppegård og Østmarka: Jan Wold, janwold48@gmail.com tlf: 951 15 142

Norsk Senior Golf
Kontaktperson:  Roy Barth Gundeid, diabarthen@gmail.com tlf. 907 38 778

Sverigeturer
Kontaktpersoner:
Rolf Gullestad, rolfgullestad@gmail.com  tlf: 901 17 650
Henrik Bucher, bucher@getmail.no tlf: 909 46 819

Vinterspill på Haug
Kontaktperson: Odd Gilboe, , odd.gilboe@online.no,  tlf. 928 59 361

Den tradisjonelle vinterserien med simulatorgolf på Haug samler stor deltakelse fra spillesugne seniorer. Starter i november/desember.

Årsmøte i Seniorgruppen
Sesongavslutningen torsdag 28. september 2017 kl. 18.00 i klubbhuset.

 

 

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer