Banearbeid

Drøbak 15.07.2017

Vi er inne i perioden hvor vi avvikler ferie, så de kommende ukene vil vi holde hovedfokus på det daglige vedlikeholdet av banen.
Vi fortsetter med vekselvis klipping og rulling av greenene.
Vi har som dere ser tørkeflekker på en del av greenene, disse er og vil bli behandlet.

NB! Vanningsanlegget er satt til å starte kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan/vil dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 09.07.2017
Greenene vil bli klippet og valset/rullet annenhver dag til uken.
Til uken vil vi fortsette etterfylling av grus på veier. Rydde opp i periferommråder, og så til der trær ble fellt på hull 2 og 3.

NB! Vanningsanlegget er satt til å starte kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 09:00.
Ellers kan dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

Drøbak 30.06.2017

Til uken vil vi felle to døde trær på banen vår. Tre nr. 2 etter utslaget til høyre for Fairway på hull 12. Samt treet til høyre ved overgangen til utslaget på hull 10, på motsatt side av veien ved den gamle startboden.
Vi vil også børste opp og klippe vekk liggende gress på greenene. Det blir også etterfylling av grus på noen veier.

NB! Vanningsanlegget er satt til oppstart kl. 23:00, og det vil kunne vannes frem til ca. kl. 08:00.
Utover dette kan dagvanning forekomme.

Bjørn Fleisje
Head Greenkeeper

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer