bjorn_greenkeeper

Bjørn Fleisje.
Head greenkeeper.
Ansatt siden 2002.

Faglig kompetanse:
GUB og VUB: Grundutbilding banpersonal og Viderutbilding Banpersonal i regi av Svenska Golfforbundet.
Gress for Golfbaner, Skandinavisk distanse kurs.
Årlig Gresskurs i regi av Norges Greenkeeper forbund siden 2004.

 

Torstein

Torstein Bjordal.
Greenkeeper.
Ansatt siden 2008.

Faglig kompetanse:
GUB i regi av Svenska Golfforbundet.
Gresskurs i regi av Norges Greenkeeper forbundet.
Tidligere Forskalingssnekker og peismontør.

 

Lars

Lars Chr. Eriksen
Maskinansvarlig og vaktmester.
Ansatt siden 2014.
Utdannet Snekker og vaktmester, maskinkyndig.

 

 

Svein Evensen.
Banemannskap.
Ansatt som sesongarbeider siden 1996.
Tidligere buntmaker.

 

 

 

 

VÅRE STØTTESPILLERE

Se sponsorer